Categorieën
Nieuws

Takendiscussie

raadszaal1Mailbericht ‘Aan de Werkgroep Takendiscussie Gemeente Grave

Naar wij menen is door u toegezegd om een lijst met opties te publiceren om te bespreken tijdens de Takendiscussie. De tijd begint te dringen als we als wijkraden serieus rekening willen houden met de door u aan te leveren opties. Wij wachten nu al geruime tijd en willen samen met de burgers in de wijken aan de slag gaan.

U vraagt ons suggesties in te zenden maar tegelijkertijd spraken wij af dat u eerst met die lijst met opties zou komen. De burgers van de wijk Binnenstad komen graag voorbereid naar een bijeenkomst.’ – Wijkraad Binnenstad Grave