Categorieën
Nieuws

Domme enquete

Alle Gravenaren ontvingen deze week een enqueteformulier over de weekmarkt. De opzet van die enquete is zo ontzettend slecht dat ik in de pen ben geklommen en een brief schreef naar het college en de raad. Onderstaand de tekst:

Aan het College van Burgemeester en wethouders, Arnoud van Gelderweg 71, Postbus 7, 5360 AA Grave

Betreft: Validiteit Enquête Weekmarkt,   Kopie:  Veiligheidsbureau, Gemeenteraad

Grave, 19 april 2013

Geacht College,

Vorige week ontving ik een enquêteformulier met vragen over de toekomst van de weekmarkt gericht aan de Wijkraad Binnenstad. Dat is niet zo onlogisch omdat ik voorzitter ben van die wijkraad. Deze week ontving ik wederom eenzelfde formulier; dit keer gericht “aan de bewoner van dit pand”, dat is ook niet onlogisch omdat ik hier woon.  

Ik moet u er helaas op wijzen dat uw onderzoekje onder de bevolking van Grave beslist niet valide is.  

Door de opzet van de enquête is het kinderlijk eenvoudig voor elke burger om bijvoorbeeld 1 formulier  laten we zeggen 100 keer te kopiëren en vervolgens stukje bij beetje in te leveren bij de gemeente (dit laatste mag namelijk volgens de begeleidende brief). Er zullen ongetwijfeld grapjassen zijn die dit voornemen hebben. De enquête is absoluut fraudegevoelig en daardoor waardeloos omdat het onderzoek niet valide is.  

Slechts wanneer u inwoners digitaal (met hun DigiD-code) of persoonlijk per volledig adres laat reageren en dit goed controleert is de uitkomst valide.  

De conclusie moet dan ook bij voorbaat zijn dat de gegevens die u nu zult ontvangen niet gebruikt en/of meegewogen kunnen worden voor de uitkomst van dit onderzoek. Doet u dit toch dan zal de betrouwbaarheidskwestie altijd onderwerp van gesprek blijven en terecht. 

Hoogachtend,

H. Kruizinga, Wijkraad Binnenstad Grave