Categorieën
Nieuws

‘Drempels’

Vanmorgen ontvingen wij van onze Centrummanager Nico Schouten een kopie van een notitie over allerlei situaties in de binnenstad van Grave die erg belemmerend werken voor mensen met een visuele of andere lichamelijke beperking. Nico maakte hiervoor een rondgang door de binnenstad met verschillende voor ons bekende Gravenaren; Ralph Habets, Meinte Yma, Rinus Rijk, Karin Peters en Ronald v.d. Schoot. Gezamenlijk is ter plekke bekeken welke moeilijkheden opduiken voor mensen met een lichamelijke beperking. Natuurlijk ook meteen de oplossingen aangedragen, in dat laatste is Nico zeer ervaren en bedreven.

Nico Schouten

Meteen de koe bij de hoorns vatten en naar het stadhuis ermee. Vorig jaar maakte de Wijkraad Binnenstad eenzelfde soort ronde met in elk geval Ralph Habets, ook hiervan is verslag gedaan. Nadien zijn extra fietsenrekken aangevraagd, is net als nu gewezen op trottoirs die bedroevend slecht zijn of waar rolstoelers niet eens op kunnen rijden. De Wijkraad diende ook kort geleden een verzoek in om de spekgladde grijze tegels in de binnenstad te kogelstralen om ze zo op te ruwen. We ontvingen niet eens een ontvangstbevestiging. Extra fietsenrekken zijn afgewezen. Tijdens het collegebezoek donderdag jl. vroeg Nico Schouten aandacht voor al deze ‘drempels’ in de binnenstad. De wethouder werd er ten eerste niet blij van en ik herinnerde mij een opmerking van Leo de Vreede in zijn weblog: “ . . .net als voor je kinderen een peperdure viool of vleugel kopen en dan zeggen; nu zijn de centen op, er is geen geld meer voor muzieklessen.” Ik wijs de wethouder op deze opmerking want de Loswal, de Kat, Hart van Grave, prachtig wordt het. Is wel handig als bewoners en bezoekers hun enkels niet breken op de stoep of onder een auto komen omdat ze noodgedwongen op straat moeten lopen. Dat valt niet meer onder gewoon onderhoud, maar onder achterstallig onderhoud. Dan hebben we het nog niet eens over een rolstoelvriendelijke stad. Ondanks onze frustratie over het uitblijven van maatregelen tot nu toe, hoop ik vurig dat onze centrum manager meer succes heeft dan de wijkraad. Als er iemand oplossingsgericht bezig is, is het Nico Schouten. Wij staan als wijkraad voor de bewoners ronduit achter deze notitie van de centrum manager en de wijze waarop hij de zaken voortvarend aanpakt. Er wordt weer aan gewerkt dus.