Categorieën
Nieuws

iDop stad Grave, collegebezoek

iDop staat voor integraal Dorpsontwikkelingsprogramma. Inwoners vragen zich af  “Hoe ziet mijn dorps- stadskern er in de toekomst uit om er goed te kunnen wonen en werken?” Integraal betekent: breed kijkend binnen de gemeente worden wonen, werken, verkeer, verenigingsleven, recreatie en toerisme, zorg, veiligheid, cultuur etc. in hun samenhang bekeken. De hoofddoelstelling van een iDop is behoud en verbetering van de leefbaarheid van een kern. Dit ongeacht of Grave zelfstandig blijft als gemeente of zal fuseren. In dit laatste geval zullen ook de iDop’s als leidraad moeten worden gebruikt. Dit jaar is inmiddels veel gebeurd in Grave op gebied van het iDop van de stad. Werken: de Scheerswerf Grave is tot ons verdriet failliet en dat kostte 60 man hun baan. Toerisme: de ark Margriet zit de wind na 25 jaar nog steeds verschrikkelijk tegen. Daarentegen hebben individuele ondernemers eigen initiatieven genomen zoals Kaffee+ op de Markt.

Eigenaar Don Vleesenbeek ontwierp en leverde recent een nieuwe toeristische folder. Wonen: Hart van Grave is gereed maar kan niet opgeleverd worden door een faillissement, de binnenstad blijft een rommel en bewoners en ondernemers hebben er last van, het Wisseveld blijft een enorme verliespost en door de recessie komt van plan Prinsenstal waarschijnlijk voorlopig ook niets. Maar Catharinahof is vrijwel gereed en de bewoners van Maaszicht kunnen al snel hun nieuwe appartementen betrekken. Cultuur/erfgoed: de Kat en de Loswal zijn schitterend opgeknapt, een geweldige verbetering voor zowel toerist als bewoner. Verenigingsleven: het MultiFunctioneelCentrum van Catharinahof kan binnenkort gebruikt worden. Nog niet bekend  is welke verenigingen en groeperingen zich hebben opgegeven hiervoor. Een nieuw onderkomen voor De Stuw in de Jachthaven. Grote stappen dus die gezet zijn in een betrekkelijk kleine gemeente. Er moet nog meer gebeuren volgens het iDop, vooral kleine stappen, zoals het vernieuwen van de trottoirs, extra fietsenrekken, groenvoorziening etc. De gemeente is in de meeste punten de kartrekker maar een iDop kenmerkt zich ook door betrokkenheid bij de uitvoering van de inwoners. Vooral voor de zeer compacte binnenstad is het in het kader van veiligheid en milieu, regelgeving van Rijkswaterstaat en de vele historische panden vaak nodig dat het geheel van een project in handen is en blijft van de gemeente. Toch is het van belang dat bewoners betrokken blijven ook al kan of mag niet alles uitgevoerd worden. Blijf dus uw vragen stellen, kritiek leveren, of ideeën aandragen. Mede om die reden roepen wij alle bewoners van de binnenstad op, donderdag 22 augustus om 20.30 uur naar gebouw Katrien te komen. Ontmoet daar het college van burgemeester en wethouders, stel uw vragen, geef uw ideeën aan het college mee! Op de gemeentelijke website vindt u -naarmate de iDop’s vorderen- documenten zoals gespreksverslagen, rapportages en uitvoeringsplannen. Voor de laatste stand van zaken kunt u via de website van de gemeente de uitvoering van de iDop Grave, versie: iDop Grave augustus 2013  lezen. Heeft u vragen mail of bel ons gerust en graag tot donderdag 22 augustus 2013, 20.30 uur in gebouw Katrien.