Categorieën
Nieuws

Een fietsenrek is een rek voor fietsen waar fietsen in kunnen of tanden missen ..soms

Kort geleden diende de Wijkraad Binnenstad een verzoek in bij de gemeente om twee extra fietsenrekken te plaatsen in de binnenstad. Ter hoogte van Rogstraat 3 en Brugstraat 8.

Motivatie van de wijkraad is dat er met de recente komst van nieuwe (horeca)ondernemers te weinig plaatsen zijn om fietsen te plaatsen. Met regelmaat staan de trottoirs vol met fietsen, worden de karretjes tegen de gevels van de oude panden gekwakt of zelfs tegen de voordeur. Iedereen heeft er last van; eigenaars van panden klagen, burgers klagen dat uitgeweken moet worden naar de rijbaan om er langs te kunnen en burgers met een functiebeperking hebben er extra last van. Dat laatste bleek wel tijdens een wandeling van de wijkraad met Ralf Habets, ook een binnenstadbewoner. Verzoekje ingediend dus. Binnen enkele weken kwam het antwoord:  Helaas deelt de gemeente onze mening niet; er zouden genoeg fietsenrekken zijn en ……… “als er onvoldoende parkeerruimte zou zijn ……..bestaat altijd nog de mogelijkheid  ………om de fietsen op de stoep te plaatsen…………of tegen de gevel zo luidt het antwoord. Kunt u het nog volgen? De wijkraad heeft de Lokale Partij Grave gevraagd actie te ondernemen en uitleg aan de wethouder te vragen. Tevens heeft een lid van het Platform voor mensen met een functiebeperking de wethouder hierover aangesproken. Even afwachten maar met de tanden op elkaar.