Categorieën
Nieuws

Van papen en hoeren. Van ridders en boeren.

Het “Paraplubestemmingsplan Seksinrichtingen” voor de gemeente Grave (agendapunt van de commissievergadering op 4 december 2012). In het ontwerp staat dat er geen “seksinrichtingen”in Grave zijn. Een aantal vragen; wat zijn dat voor “inrichtingen”? Is onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan? Door wie en vooral hoe is dat onderzoek dan gedaan? Een inrichting is voor de doorsnee burger een plek waar je op eigen verzoek of tegen je wil wordt vastgehouden om ongewenst gedrag af te leren en gewenst gedrag aan te leren. (Tegen je wil kan uitsluitend met een handtekening van de burgemeester.) Bijvoorbeeld zoals vroeger bij het Arsenaal/de “Gekkenberg”? We vroegen het even na bij de gemeente wie er precies welk soort onderzoek naar heeft gedaan. Daar hebben we tot op heden geen antwoord op . . .

In het huidige bestemmingplan heerst dus een bordeelverbod. Planologisch is het momenteel niet toegestaan een seksinrichting te vestigen. En volgens de gemeente zijn er op dit moment ook geen concrete aanvragen om een rosse buurt in Grave te vestigen. Wie heeft dit dan juist nu op de agenda gezet was onze volgende vraag aan de gemeente. Daar hebben we tot op heden geen antwoord op . .

Wel hebben we zelf eens even een half uurtje gekeken op internet en op straat hoorden we dat enkele bewoners zelf ook al eens een onderzoek hebben gedaan.  . . . . .en tot geheel andere conclusies kwamen. Laten we zeggen zo’n 165 ambulante hulpverleners in plaats van een inrichting. Zal niet wetenschappelijk onderbouwd zijn geweest. Enfin, interessant agendapunt over het oudste beroep van de wereld, historisch. Benieuwd of daar in de canon van Grave iets over geschreven staat: Van papen en hoeren en ridders en boeren toch? Sinterklaas kan er de 4e december nog net van meegenieten. Een geruststelling voor de Wijkraad Binnenstad is dat in het ontwerp staat dat de binnenstad absoluut niet geschikt is voor zo’n. . . . . . . . . inrichting.