Categorie├źn
Nieuws

Extra Raadsvergadering maandag 3 december 2012

Maandag 3 december 2012 om 19.30 vindt een openbare extra raadsvergadering plaats in het stadhuis van Grave. Agendapunt 5 inzake de Mariakapel heeft natuurlijk ieders aandacht. De fracties Trots, VPGrave en Keerpunt 2010 dienen een initiatiefvoorstel in inzake de Mariakapel.

Agenda:

1.Opening en trekking stemmingscijfer

2.Vaststellen agenda

3.Vragen

4.Algemeen Spreekrecht (dient 48 uur van tevoren te worden aangevraagd bij de raadsgriffier. Gezien de korte voorbereidingstijd/vooraankondiging is het ons onduidelijk of nog spreekrecht kan worden aangevraagd. Vraag het evt. na bij de griffier de heer J. Roelofs.

5.Het besluit van de raad van 24/31 mei 2011 m.b.t. parkeren Mariakapel te herzien.

6.Sluiting