Categorieën
Nieuws

Groen Grave

Groen Grave’, een project om de oude binnenstad van meer groen en natuur voorzien. Na vragen van inwoners van de Binnenstad en gesprekken met het Centrummanagement, ondernemersvereniging Graveon, Wijkraad Binnenstad Grave en de gemeente Grave blijkt dat de kwaliteit van het groen in de oude kern van de wijk Binnenstad in de beleving te wensen overlaat.

Wonen en werken – In de binnenstad wonen én werken dagelijks veel mensen. Uit allerlei onderzoeken weten we al langer dat mensen gezonder zijn naarmate de leefomgeving groener is. Groen is méér dan een luxe product en bewoners voelen zich meestal veiliger en prettiger bij een goede dosering bloemen, planten en bomen in een bijna geheel ‘versteende’ binnenstad. Een beplanting in de ‘oude’ stad trekt bovendien vogels en insecten, bijen en vlinders aan. Tegenwoordig kan de stad door de biodiversiteit voor veel organismen zelfs aantrekkelijker worden dan het platteland.

Maar veel Gemeenten trekken zich -door geldgebrek- noodgedwongen de laatste 10 jaar meer en meer terug als deelnemer in de openbare groenvoorziening. Een belangrijke voorwaarde voor een mooie wijk en buurt is dan ook dat bewoners, eigenaren en ondernemers zelf ook actief zaken oppakken. Het is uw buurt, uw straat en uw ondernemerscentrum. Enkele zgn. Groene Klussendagen per jaar, waarbij ontmoeten, betrokkenheid en saamhorigheid centraal staan kunnen onderdeel worden van het project.

Samenwerking – Het project heeft de meeste kans van slagen als alle partijen samenwerken, bewoners,  ondernemers en gemeente. De centrumondernemers die participeren zien het belang van meer groen en willen hierin investeren. De bewoners (Wijkraad Binnenstad Grave) zien ook kansen om hun directe omgeving te verbeteren.  Onderhoud en verzorging van het groen zal meer en meer ‘gedeeld’ moeten worden. Centrum Management en de Wijkraad Binnenstad deden de gemeente inmiddels een concreet voorstel waarbij investering en onderhoud gedeeld kan worden met de meewerkende partijen. De tijd van met de handen op schoot toe te kijken is min of meer voorbij. Zorg om en voor uw eigen straat/buurt. Mogelijk kan ook samenwerking worden gezocht met bijvoorbeeld IVN, ZLTO of andere organisaties. Centrum Management en Wijkraad Binnenstad spraken op 26 februari jl. alvast met een vertegenwoordiger van het Platform voor mensen met een functiebeperking. Het weegt voor ons zwaar dat Grave als ‘Zorggemeente’ onze binnenstad ook voor ouderen en mensen met een functiebeperking toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maakt. Op 2 april presenteren wij het project in de vergadering van het platform en op 14 april wordt een gezamenlijke ‘wandeling’door de stad gemaakt om de mogelijkheden nogmaals te toetsen.

Een kern met pit – In het kader van ‘Groen Grave’ is ons plan op 18 januari 2014 door de Wijkraad Binnenstad Grave aangemeld bij Kern met pit Dit is een jaarlijkse wedstrijd waarbij bewonersgroepen kans maken op een bedrag van minimaal 1000 euro om de leefomgeving te verbeteren.

Mits eind november 2014 het project voor de oude kern van de wijk Binnenstad is afgerond maken we zelfs kans op een nog grotere bijdrage! Marion Vermeulen (‘De Buitenkamer’) heeft ons ondersteund bij de presentatie van het plan bij ‘Kern met Pit’ (website Kern met Pit) en blijft ons gaande het project adviseren  Het project ‘Groen Grave’ past ook binnen het iDop van de wijk Binnenstad; met het verbeteren van de leefomgeving als uitgangspunt. Het plan is onderverdeeld in verschillende zones:

Winkelstraten – Het plan is om bij de ongeveer honderd ondernemers in de winkelstraten bloempotten te plaatsen. De beplanting van deze potten zou ongeveer drie tot vier keer per jaar vervangen kunnen worden. Bij de ingangen van het ‘winkelcarré’ zouden acht grote potten met beplanting geplaatst kunnen worden (vervanging huidige verouderde potten). Daarnaast komen bij de kerk twee grote potten met struikachtige bomen en onderbeplanting. Tijdens feestdagen kunnen er speciale stekers tussen de beplanting gezet worden.

Woonstraten – In de woonstraten direct om de oude kern zijn op termijn eveneens bloempotten gepland. Daarbij is er hier en daar ook ruimte om zgn. ‘geveltuinen’ aan te leggen.

voorbeeld geveltuin

In deze geveltuinen is ruimte voor een andersoortige beplanting. Vooral hier is aandacht voor biodiversiteit te vertalen naar de praktijk. Overigens hebben wij ook vast gekeken naar de speeltuintjes (Oranje-Bastion) en ook hier kan veel gedaan worden met betrekkelijk weinig middelen en met de inzet van omwonenden.

Toekomst – In de toekomst zullen andere omliggende straten  in de binnenstad onder de loep worden genomen in overleg met de bewoners/eigenaren. Uiteindelijk kunnen zelfs de Loswal en Bekaf wellicht in het project worden betrokken.

Op dit moment is alleen het wachten nog op de definitieve goedkeuring (en toekenning van een participerend budget) van de gemeente Grave zodat we van start kunnen gaan. Dat zou zo snel mogelijk moeten gebeuren, het voorjaar staat voor de deur en bovendien moet het project vóór 1 december 2014 wel goed op poten staan als we kans willen maken op de extra bijdrage van ‘Kern met Pit’

© Wijkraad Binnenstad Grave