Categorieën
Nieuws

Hart van Grave

 Hart van Grave – Binnenhof. Nadat wij al eerder het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van Hart van Grave konden bekijken, is woensdagmiddag 9 oktober overleg geweest met de gemeente. De Vereniging van Eigenaren van Hart van Grave heeft inmiddels ook het ontwerp/voorstel bekeken. Met name het Binnenhof ziet er in het ontwerp mooi uit; het besloten karakter blijft behouden net als het historische stratenpatroon. Het college is duidelijk met deze tweede variant nogmaals tegemoet gekomen aan de wensen in het burgerinitiatief. Eigenlijk meer nog; uiteindelijk zal het Binnenhof een bijzonder mooie plek worden in Grave, met veel groen en wat zitplaatsen. De 24e oktober organiseert de gemeente Grave een inloopavond in het stadhuis waar u het gehele plan rond Hart van Grave kunt bekijken en vragen kunt stellen. Vooruitlopend op deze inloopavond zal de Wijkraad de direct belanghebbenden aan o.a. het Binnenhof (achterzijde Rogstraat) en de ondertekenaars van het burgerinitiatief meer specifiek informeren over het Binnenhof. Heeft u vragen neem dan even contact met ons op. Via telefoon: 0486-436652 of via email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl  Vooruitlopend op de inloopavond op 24e oktober  zal de gemeente op haar website binnenkort het ontwerp of onderdelen daarvan digitaal zichtbaar maken.