Categorieën
Nieuws

Het Binnenhof en Hart van Grave

Inloopavond inrichtingsplan Hart van Grave en het Binnenhof

Donderdag 24 oktober kunt u van 19.30-21.30 uur in de raadszaal van het stadhuis de plannen bekijken voor de herinrichting van de openbare ruimte in/rond Hart van Grave. Het Binnenhof maakt onderdeel uit van dit voorstel. In dit plan is een tweede voorstel/variant voor het Binnenhof opgenomen. Deze variant wijkt sterk af van het eerste raadsvoorstel en het gevraagde in het burgerinitiatief. Wij roepen u dus op ten eerste om naar deze inloopavond te komen. Daarnaast bekijken wij als wijkraad of vóór de 24e oktober een bijeenkomst voor direct belanghebbenden en de ondertekenaars van het Burgerinitiatief Behoud Binnenhof kan worden geregeld. Hierover houden wij u de komende dagen op de hoogte via deze website en mail. Zodra wij tekeningen hebben ontvangen van de gemeente publiceren wij deze op de website.