Categorieën
Nieuws

Het Binnenhof

Het Binnenhof. Het is al even geleden, (sinds de indiening van het burgerinitiatief 1 jaar) maar zoals u wellicht nog weet is het 1e raadsvoorstel voor de herinrichting van het Binnenhof afgewezen door de raad waardoor het burgerinitiatief overeind bleef. Met name de VVD-fractie verzocht om een alternatief 2e ontwerp ‘zonder muur en bomen en dus niet het behoud van het hofje en de Scheerestraat’. De fractie van de Lokale Partij Grave sloot zich hierbij aan. Namens de Wijkraad Binnenstad heb ik tijdens spreekrecht verklaard dat het 1e raadsvoorstel weliswaar niet geheel voldoet aan de vraag in het Burgerinitiatief maar dat wij ons er grotendeels in kunnen vinden, immers het karakter van een besloten Binnenhofje met een muur en bomen bleef behouden en dat heeft het college goed begrepen. Ook heeft het college zich in dat voorstel gehouden aan het afgesproken aantal van minimaal 28 parkeerplaatsen. Vorige week vernamen wij via een mededeling van de gemeente maar vooral via een foto op een website dat inmiddels dat tweede ontwerpplan (van Bureau Elyps) voor het Binnenhof er al schijnt te zijn. Deze tekening en bestek/plan zijn nog niet in ons bezit, wij ontvingen geen formeel bericht van de gemeente. Het plan is ook niet ter inzage geplaatst op de website van de Gemeente Grave. Inmiddels is vrijdagmiddag 4 oktober door ons een formeel verzoek naar de Gemeente verzonden om ons omgaand zo spoedig mogelijk de tekening en beschrijving van het plan ‘Herinrichting openbare ruimte Hart van Grave’ digitaal toe te zenden. Het Binnenhof maakt hiervan onderdeel uit. Ik ga ervan uit dat de gemeente maandag 7 oktober omgaand de gevraagde informatie aan de Wijkraad Binnenstad -als indiener van het Burgerinitiatief Binnenhof- per mail zal toesturen en bovendien ter beschikking zal stellen op de website van de Gemeente Grave . Zodra wij digitaal informatie hebben sturen wij dit door aan belanghebbenden met ons commentaar en plaatsen wij e.e.a tevens op de website van de Wijkraad Binnenstad.

Intussen blijven wij ons onverminderd inzetten voor het ingenomen standpunt door de ondertekenaars van het burgerinitiatief ; Behoud van het besloten karakter van het Binnenhof, met een muur op huidige hoogte en de 7 kastanjes (-die nog steeds niet omgewaaid of ingestort zijn, prachtig gebloeid hebben en een machtige groene kroon hebben getoond in het voorjaar en de zomer. . . .) en een historische Scheerestraat.  – H. Kruizinga