Categorieën
Nieuws

Het carillon, akoestisch onderzoek

In het voorgaande artikel over ons carillon is ingegaan op de geschiedenis en de betekenis van het carillon voor de inwoners van Grave. Tijdens het schrijven ontdekten wij dat een tijd geleden een akoestisch onderzoek is gedaan door ingenieursbureau K+ Adviesgroep B.V. Een bureau dat adviseert op het gebied van bouwfysica, energiebeheer, duurzaam bouwen, brandveiligheid en…..akoestiek. Alhoewel vrijwel niemand ervan op de hoogte is, heeft dit bureau een onderzoek gedaan in Grave naar de akoestische effecten van een spelend carillon, de planologische akoestiek en stedelijk geluid. Vandaag lazen wij op een andere bekende website dat nu wederom een extern bureau is ingeschakeld, over de precieze opdracht van de gemeente aan dit bureau moeten wij eerst navraag doen bij de gemeente, mogelijk gaat dit meer over het exterieur van de toren, hierover later meer. Het rapport van K+Adviesgroep vindt u onder de link onderaan dit artikel. Het is een zeer uitgebreid en specialistisch onderzoek dus ga er een uurtje voor zitten. Niettemin, het moet bekend worden zo onderhand onder ons allemaal. Het ophalen van het lijvige rapport via onderstaande link duurt even, wat geduld is nodig dus! Voor het rapport klik hier.