Categorieën
Nieuws

Houden we het nog droog in Grave

Door sommige gebeurtenissen –het dreigende vertrek van een groot deel van onze Graafse Brandweer– (zie artikel hierna!) houden we de ogen niet meer droog in Grave. Andere zaken zijn gericht op het houden van droge voeten; Om ervoor te zorgen dat wij in Grave bij hoog water droge voeten houden worden alle uitlopen/doorgangen van de zgn. ‘kunstwerken’ jaarlijks gecontroleerd. Zijn ze nog goed  doorgankelijk, sluiten/openen alle deuren goed, dat controleert het Waterschap Aa en Maas jaarlijks bij elk kunstwerk. Men noemt een sluis of stuw (bij Grave bijvoorbeeld), een water- of dijkdoorloop of het gemaal van Sasse enz. een kunstwerk. Alle door de mens gemaakte voorzieningen in/aan het water dus. Donderdagmorgen om 8 uur was de ploeg van Aa en Maas aangekomen onder de brug Elisabethstraat/oude haven in Grave. Een duiker was druk bezig alles te controleren onder water, de deuren werden gecontroleerd op openen en sluiten enz. Op  verzoek van de Wijkraad Binnenstad wilde de duiker wel even zijn hoofd boven water laten zien. Op de vraag wat men zoal heeft gevonden zei een Aa en Maas medewerker; “de laatste dagen vonden we op een bepaald traject bijvoorbeeld zo’n 6 kluisjes maar er zijn ook dagen dat we talloze fietsen, scooters, omgekatte auto’s  etc. vinden”. De kluisjes waren opengebroken en leeg overigens. Waarschijnlijk allemaal resten van de buit van criminele activiteiten. Onze samenleving wordt dan ook nog opgezadeld met de kosten van het verwijderen ervan. Maar een mooi plaatje levert het wel op en we kunnen weer wat geruster zijn op een (tamelijk) droge kelder bij hoog water straks in de binnenstad. Het Waterschap Aa en Maas werkt intussen ook hard aan het project Gemaal van Sasse. (Lees ook het artikel over de Brandweer van Grave.)