Categorieën
Nieuws

Weekmarkt terug!

Weekmarkt terug in oude centrum Grave – Van meet af aan was duidelijk dat door inwoners en ondernemers van de gemeente Grave een herplaatsing van de weekmarkt op de Markt in het oude centrum van Grave gewenst is. Een later gehouden enquête bevestigde dit dan ook. Aan alle betrokken marktkooplieden is ook hun mening gevraagd. Een ontwerp maken voor een groot aantal kramen in de krappe ruimte van de Hoofschestraat, Hoofdwagt en Markt, rekening houdend met alle wensen en de bereikbaarheid zoveel mogelijk behouden van de winkelpanden is een flinke klus. De binnenstad biedt eigenlijk maar heel weinig ruimte voor een weekmarkt. Daarbij is ook van groot belang of de Horeca zichtbaar kan blijven en allen hun terrassen op de Markt kunnen handhaven. Op de tekening is te zien dat dit gedeeltelijk gelukt is. Er moet namelijk niet alleen een plaats voor de kramen worden gevonden maar ook voor alle vervoer- en voorraadvoertuigen naast en achter de kramen. We nemen aan dat met de horecaondernemers nog gesproken wordt over het concept en dat een goede oplossing voor hen wordt gevonden voor de uren van de opbouw donderdagmiddag tot het afbreken op vrijdagmiddag. De herinrichting van de omgeving van Hart van Grave dient ook eerst afgerond te worden voor we de weekmarkt er een plaats kunnen geven. Werkzaamheden aan de riolering zijn daar een onderdeel van en waarschijnlijk zal dit rond november/december 2013 gereed zijn. Wij verwachten de weekmarkt hier terug in het nieuwe jaar. De concepttekening voor de herplaatsing van de weekmarkt vindt u HIER.