Categorieën
Nieuws

Kogelstralen en lichtmasten

 

Kogelstralen

Na veel klachten, glijpartijen en eigen slechte ervaringen deed de Wijkraad Binnenstad een rondje door de stad om in kaart te brengen hoeveel ‘gladde’ tegels zich in het winkelcarré bevinden, waar ze liggen en om hoeveel m²  het gaat. Samen met deze gegevens dienden wij een verzoek in bij de gemeente om deze tegels te laten ‘kogelstralen’. Deze week deelde het stadhuis ons mee dat (na goedkeuring van het voorstel door het college) men gaat starten met een proef om de tegels aan de linkerzijde van de Klinkerstraat te kogelstralen. Het gaat om de tegels vóór de winkelpanden aan de kant van het oude postkantoor. Kogelstralen is een proces waarbij het oppervlak van de tegels wordt opgeruwd door er met grote kracht kleine kogeltjes over te laten rollen. De proef dient onder andere om te bekijken hoe het effect zal zijn in het straatbeeld aldus de gemeente.

Schilderwerk – In het kader van het normaal onderhoud worden o.a. ook de lichtmasten in de binnenstad geschilderd. Dit om ze te beschermen tegen de invloeden van het weer etc. Het schilderen van de lichtmasten in binnenstad en lichtmasten uit het vorige herverlichtingsplan, gaat plaatsvinden vanaf week 40 en verder. Op de vrijdagen zullen geen werkzaamheden worden verricht in de binnenstad i.v.m. de weekmarkt. De startdatum is bekend, maar in welke straten wordt begonnen nog niet.

(foto De Gelderlander)

Daarnaast worden de leuningen van het bruggetje in de oude haven binnenkort geschilderd. Indien nodig worden aanwonenden /winkeliers tevoren door de gemeente op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.