Categorieën
Nieuws

Maasdriehoek niet ontvangen?

Donderdag 13 februari 2014; Ook deze week geen Maasdriehoek in de brievenbussen van de wijk Binnenstad, ondanks een brief aan het college. Tussen de reacties/klachten van bewoners zat ook een aardig gedichtje;

In deze zuinige tijden

wordt menige krant na toiletbezoek

gebruikt en wel aan beide zijden,

behalve de Maasdriehoek

                                                                want die geeft zwarte strepen in je onderbroek

Omdat veel bewoners van -in elk geval- de wijk Binnenstad nu al wekenlang de krant de Maasdriehoek niet ontvangen stuurden wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Een banale gang van zaken en een laatste smeekbede omdat de Maasdriehoek ondanks de vele klachten helemaal nergens op reageert en wij verstoken blijven van o.a. de gemeentelijke informatiepagina’s.

Betreft: Bezorging De Maasdriehoek-Gemeentelijke Informatiepagina’s

Geacht College,

Helaas moeten wij uw aandacht vragen voor het volgende;

Al sinds meerdere weken ontvangt een groot deel van (in elk geval) de bewoners van de wijk Binnenstad Grave niet meer de Maasdriehoek.

Ondanks een groot aantal doorgegeven klachten aan de betreffende afdeling van de Maasdriehoek door bewoners en tevens meermaals door de Wijkraad Binnenstad, ontvingen wij ook deze week wederom geen Maasdriehoek en dus ook niet de Gemeentelijke Informatiepagina’s.

Omdat A. de Maasdriehoek ondanks onze herhaalde verzoeken het probleem niet oplost en B. uw college uiteindelijk verantwoordelijk is voor een juiste en tijdige informering van alle burgers van Grave inzake bijvoorbeeld de mogelijkheden om bezwaar in te dienen, agenda’s van vergaderingen enz. enz. verzoeken wij u zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.

Met vriendelijke groet,

© H. Kruizinga – Wijkraad Binnenstad Grave