Categorieën
Nieuws

Op Mars parkeren

Op Mars parkerenJa, dat leest u goed! Wie dat heeft verzonnen? Premisse 1; De meeste ‘bewoners’ van ons stadhuis komen niet uit Grave en het kan bijna niet anders of ze hebben een ‘link’ gelegd tussen de wijknaam ‘De Mars’ en het aanleggen van parkeerplaatsen. Misschien komen de ambtenaren ook wel zélf van Mars. Nu weet ik niet of ze daar ook voetballen en hockeyen  maar auto’s hebben ze er denk ik wel want ze weten een blikken -binnenkort leegstaand- ‘Marslandschap’ met 71 parkeerplaatsen te verzinnen op de speelplaats van de kinderen en dat is premisse 2. Conclusie is dus; er rijden auto’s op Mars en de bewoners hebben een hekel aan kinderen.

Op weg naar ‘Mars’

Ook zullen ze gewend zijn aan het -zeulend met zware tassen- gevaarlijke rijkswegen over te steken of ze hebben een ander systeem van boodschappen thuisbezorgen, misschien met onze achtergelaten Pathfinder . Omdat ook de Wijkraad Binnenstad met regelmaat met het bijltje hakt van ongewenste parkeerplaatswanen uit het stadhuis publiceren wij hierbij onderstaand de oproep die het actiecomité van De Mars dit weekend verspreidt onder alle bewoners van de wijk De Mars. Lees het vooral goed en bedenk dat de volgende aanval van ‘buitengraafse’ ambtenaren misschien wel in úw eigen achtertuin zal zijn! (En binnenkort introduceer ik bij u een nieuwe kritische website.) Hester Kruizinga

Circulaire PARKEERTERREIN DE MARS

“Beste buurtbewoners.  Het zal u niet ontgaan zijn dat we de afgelopen tijd flink actie gevoerd hebben tegen de plannen van de gemeente om aan de Stadhouderalaan  naast de  32 parkeerplaatsen die er al liggen nog eens 71 parkeerplaatsen extra aan te leggen, bedoeld  voor de auto’s van de ambtenaren van de gemeente. Velen van u hebben ons de afgelopen maand gesteund  bij onze handtekeningenactie, met het sturen van  mails of door heel duidelijk aanwezig te zijn bij de protestacties op het stadhuis. Dat heeft inmiddels tot het eerste resultaat geleid.

Afgelopen woensdag heeft een delegatie van het actiecomité op het stadhuis gesproken met de wethouder en de fractievoorzitters van VVD en LPG. In dat gesprek hebben we nog eens gesteld dat het plan Stadhouderslaan van tafel moet en dat als het college en de raad vinden dat er op korte termijn parkeerplaatsen nodig zijn, dat er dan alternatieven genoeg zijn zonder bewoners of kinderen van een wijk ter duperen. Onze gesprekspartners hebben aangegeven  open te staan voor onze in te brengen bezwaren en bereid te zijn om over alternatieven te praten. Wel is het nodig dat de hele gemeenteraad dan een (nieuw) besluit neemt. Zover is het nog niet. Ook moet voorkomen worden dat –om het speel-/sportveld te ontzien-  verderop aan de Stadhouderslaan of elders in de Mars een parkeerterrein komt.  Er ligt nog genoeg groen in de wijk dat in de ogen van de gemeente als parkeerterrein kan worden gebruikt. De wethouder ziet dit als mogelijkheid.  Wij verzetten ons daartegen.Om de druk op de raad te houden blijven we voorlopig doorgaan met acties. Komende dinsdagavond is er in het stadhuis weer een voor ons belangrijke  commissievergadering van de raad. Er zal zeker weer gesproken worden over het parkeren. Aan het begin van de vergadering hebben enkelen van ons en een paar kinderen spreektijd gekregen. Het zou geweldig zijn als u dinsdagavond 28 april van 19.30 uur tot 20.00 de sprekers met uw aanwezigheid (en uw kin-deren) nog één keer kunt komen steunen.

Binnenkort mag u van ons een nieuwsbrief verwachten waarin we u uitgebreid zullen infor-meren over de stand van zaken. U kunt ons ook volgen op Facebook (Parkeren de Mars Grave). Komende week komt er een filmpje op Faceboek waarin het verschil tussen de huidige situatie en wat de gemeente wil goed is te zien. Mocht u contact met ons willen, via de mail zijn wij bereikbaar op de.mars.grave@gmail.com Met vriendelijke groet, Actiecomité de Mars”