Categorieën
Nieuws

Onderzoek Ouderenbehoefte 2013

Onderzoek Ouderenbehoefte 2013 – Maandagmiddag overhandigde Prof. dr. M.J.M. Kardol (VU-Brussel) het onderzoek naar de behoeften van ouderen in de gemeente Grave aan wethouder Adams. Prof. Kardol een flinke hoeveelheid cijfers en feiten die toch plezierig voor het voetlicht kwamen.

Prof.dr. Kardol en wethouder G. Adams

Het rapport wordt in de week van 3 juni aan de wijkraad gemaild en dan kunnen we wat meer cijfers geven maar een paar kleine dingen hier vast; Het onderzoek is gehouden onder 331 personen uit de gemeente, verdeeld in 3 leeftijdcategorieën, 60-69, 70-79, en 80+ jaar oud. De komende 30 jaar minstens worden we geconfronteerd met toenemende vergrijzing. De huidige zorg voor senioren is niet meer te handhaven in de toekomst tenzij we bereid zijn 45% van ons bruto-inkomen in te leveren. En dat is aanleiding genoeg om regelmatig onderzoek te laten doen. Er is al vaker onderzoek gedaan m.i. maar ja, politieke wijzigingen, een heel zwakke economische situatie en demografisch onderzoek wijzen uit dat opnieuw gekeken moest worden naar de toekomst voor ouderen in Grave. Bijzonder detail uit de presentatie is; dat door echtscheidingen en het ontstaan van patchworkfamilies, het niet meer zo vanzelfsprekend is dat de band met kinderen hecht genoeg is om van hun kant zorg/mantelzorg te kunnen verwachten. We moeten het gaan hebben van sociale cohesie, de buurt, de wijk, en die is er in Grave in flinke mate. In elk geval is men nu al aardig tevreden met de woonsituatie: 60% van de 60-69jarigen, 31% van de 70-79jarigen en . . . 9% van de 80+ers. (Dan ben ik wel benieuwd wáár de ondervraagden van de groep 80+ers momenteel woont??) Van de ondervraagden schijnt 29% moeilijk rond te kunnen komen met een laag inkomen en dat is veel. Vragen zijn ook gesteld over de psychische en sociale gesteldheid en het zelfbeeld van de respondenten. Als wijkraad viel mij ook even op dat 29% van de ouderen als reden om niet meer de straat op te gaan in Grave noemt. . . de slechte kwaliteit van de trottoirs! Later dus de reële cijfers. In elk geval gaf wethouder Adams tot slot nog aan dat evenals andere zaken ook het ouderenbeleid regionaal afgestemd moet worden en dat de cijfers uit de rest van het Land van Cuijk hierbij dus betrokken moeten worden. “Grave mag dan een stevig budget Ouderenbeleid hebben” zo zei Adams, “maar de overheid heeft steeds minder financiën ter beschikking”. Mede op basis van dit onderzoek kan bijgestuurd worden volgens hem. Wij wachten de digitale versie van het volledige onderzoek af.

Hester Kruizinga