Categorieën
Nieuws

Snippergroen en “zwartepieten”

snippergroen ontruimdHet project “Doorstart Project Snippergroen” is noodgedwongen na veel kritiek van start gaan. Voor in elk geval  de wijk Binnenstad Grave zal dit onderwerp opnieuw; eind 2014 of begin 2015 aan de orde komen volgens opgaaf van de gemeente. De meningen zijn verdeeld onder inwoners van Grave. Op zijn minst is het tijdstip van de hele exercitie wel opmerkelijk.

Tijdens de 4 Takendiscussies  – met als doel ‘bezuinigen’–  die in de dorpen en wijken zijn gevoerd, verklaarde de gemeentesecretaris o.a. dat één van de weinige posten waarop nog wel wat bezuinigd zou kunnen worden, de Groenvoorziening betreft. De burger zelf aan het werk zetten zou een optie zijn . . . . . Maar vrijwel tegelijkertijd ontvingen alleen al in de wijk Binnenstad meer dan 60 inwoners met een groenstrook, die zij al jaren verzorgen/in gebruik hebben, een brief  van de gemeente waarin wordt gesteld dat de groenstrook gekocht kan/moet worden. Doet men dat niet, dan wordt de strook door de gemeente “ontruimd” . Dat zou m.i. betekenen dat de gemeente zelf ook opnieuw het onderhoud van die groenstroken op zich moet nemen. En dit brengt hoge kosten met zich mee. De gehele Graafse gemeenschap betaalt mogelijk een hoge prijs voor niet alleen de hele operatie van ontruiming maar  ook voor de herinrichting door de gemeente. Het gevoel van onbehagen, en een -realistisch- te verwachten verlies van groenkwaliteit in veel gevallen daargelaten. Nu verklaarde de gemeentesecretaris -desgevraagd- tijdens de Takendiscussies, dat in de Gemeentelijke Begroting voor de verkopen van die groenstroken de komende  jaren € 125.000,= per jaar is opgenomen. Op de vraag “hoe vaak ” kunt u zelf het antwoord wel  verzinnen.. De longterm is m.i. niet echt in de gaten gehouden..

Ik wil dan graag op zeer korte termijn de rekensom zien van de kosten van ontruiming  en herinrichting per m2 in de eerste plaats en ten tweede – niet onbelangrijk-, het onderhoud door de gemeente van diezelfde groenstroken in de komende jaren.

Laat u goed voorlichten alvorens een besluit te nemen. Schakel desnoods uw rechtsbijstandsverzekering in. Het is niet aan de wijkraad om “de zwarte piet” (al dan niet met ‘groene vingers’) uit te te delen. Wij zullen u in de toekomst wel regelmatig wijzen op berichtgeving omtrent de groenstroken.

 In de Arena van vrijdag 10 oktober 2014 staat  een artikel over de perikelen rond het snippergroen in de gemeente Grave. Klik HIER om het hele artikel te lezen. De auteur van het artikel  -Hans Satter-  biedt u ondersteuning aan in de vorm van een “steunpunt”: adviespuntsnipppergroengrave@gmail.com

Heeft u vragen aan de wijkraad Binnenstad Grave dan mailt u naar ons adres: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl

Namens Wijkraad Binnenstad Grave – Hester Kruizinga