Categorieën
Nieuws

Geen nieuws = ook nieuws

Brievenbus te  kleinTot niet zo lang geleden konden burgers, verenigingen en wijk- en dorpsraden nog verzoeken om het nieuws van de Gemeentelijke informatiepagina en andere relevante zaken, elke week digitaal van de gemeente te ontvangen.

Hier is grote behoefte aan omdat er verschillende problemen zijn rond de informatieplicht van de gemeente Grave. De krant Maasdriehoek (met de vergaderagenda’s en gemeentelijke informatiepagina) verschijnt veel en veel  te laat en/of wordt helemaal niet bezorgd. Plotseling en zonder aankondiging is de gemeente met deze standaardmails aan geadresseerden, of beter gezegd geïnteresseerden, gestopt. Bij navraag werd ons verteld dat deze  ‘service’ gewoon afgeschaft is; “. . .u kunt toch de website even raadplegen?”. Was dat maar zo simpel! Al ben je aardig bedreven op  je PC en het World-Wide-Web; die website is niet toegankelijk en voor velen een doolhof.

Daarnaast worden de problemen met de bezorging van de advertentiekrant Maasdriehoek –ondanks de vele klachtenmeldingen- maar niet opgelost. In de week van 6-12 oktober zijn op verschillende adressen in de binnenstad van Grave wederom geen kranten ontvangen.

brievenbus te klein2Op andere adressen wordt pas op woensdagavond geprobeerd de krant in de meestal te kleine brievenbusopeningen te proppen. Als- minimaal betaalde- bezorger zou je daar een burn-out en geschaafde vingerknokkels van krijgen, maar dat is weer  een ARBO-kwestie.schaafwonden vingers

Vervolgens   kom je vanzelf op het derde probleem;  de agenda’s voor de openbare commissie- of raadsvergaderingen van DIE week staan (meestal) in de krant van dezelfde week. Is 1 week vóór  aanvang van de vergaderingen bij de gemeente Grave nog niet bekend hoe de agenda er uitziet? Dat is zorgwekkend, in een efficiënte organisatie moet die al lang bekend zijn, voor deelnemers èn belanghebbenden (lees; burgers).

In het licht van de Takendiscussie: Iedere simpele ziel weet dat je met slechts één druk op de knop, naar alle belanghebbenden, binnen 1 minuut, dezelfde belangrijke informatie kunt versturen per mail. Misschien maar ’s over nadenken ook in het licht van de Takendiscussie en de bezuinigingsronde? Ondanks herhaalde verzoeken dringt het maar niet door bij de gemeentelijke organisatie.

De Graafse wijk Binnenstad heeft er schoon genoeg van en neemt tijdelijk maatregelen. Tijdelijk, totdat de gemeentelijke organisatie de zaak op orde heeft. Ir. Leo de Vreede heeft zich bereid verklaart voorlopig  een emailadres voor u ter beschikking te stellen. U kunt zich daar aanmelden om wekelijks de raads-  en commissieagenda’s te ontvangen en evt. overige informatie. Stuur een mail  naar infograve@papax.nl met daarin duidelijk: uw naam, adres met postcode en mailadres en u ontvangt binnenkort de agenda’s en evt. overige informatie van de informatiepagina van de gemeente Grave.

Namens Wijkraad Binnenstad Grave – H. Kruizinga