Categorieën
Volg de gemeente

WATEROVERLAST.. tegengaan of mee leren leven?

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november is unaniem een motie aangenomen om een onderzoek naar verbetering van de riolering op verschillende locaties. Aanleiding was vooral de stortregen eind augustus. Op een aantal plaatsen werd daardoor niet alleen overlast maar ook schade veroorzaakt. In ons gebied werden daar de Hoofschestraat en de Boreel de Moregnaultstraat genoemd.

Een goed onderzoek begint met een inventarisatie. Die zouden we best zelf kunnen aanleveren. Vandaar eerst maar de algemene en eenvoudige vraag: Krijgt u bij regenval of vlak daarna water op een plaats waar het niet thuis hoort? Als dat zo is stuur dan een mailtje naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met natuurlijk het adres en een korte beschrijving van de last en of het vaak voorkomt. Aan de hand van de informatie zullen we met de gemeente contact op nemen als die dat al niet met ons heeft gedaan. Het is ons bekend dat bewoners van de Arnoud van Gelderweg zich inmiddels al tot de gemeente hebben gewend.

We moeten wel bedenken dat niet alle overlast is aan een slecht functionerende riolering is te wijten. Hoe groot je het riool ook maakt, er komt een bui die daarvoor te hevig is. Het gaat er dan om de gevolgen zo gering mogelijk te laten zijn. Dat kunnen ook maatregelen aan het eigen huis zijn. En als je die eenmaal hebt getroffen laat dan de bui maar komen.

Water kent slechts enkele vaste regels

  • Het loopt van boven naar beneden
  • Het moet ergens blijven
  • Het zoekt de weg van de minste weerstand

Van andere voorschriften trekt het water zich niets aan. Met dit in uw achterhoofd kunt u zelf al aardig nagaan in hoeverre dit onderwerp voor u van belang is.

Begin volgens jaar (=volgende week) nemen we contact op met de gemeente om te bespreken hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken.