Category: Volg de gemeente

Mail aan gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van Grave heeft de wijkraad onderstaande mail naar gemeenteraad en college gestuurd: Geachte gemeenteraad, Geacht college,   Met belangstelling hebben wij de discussie over de kadernota 2017-2020 in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2016 gevolgd. Met name zijn wij verheugd dat alle fracties en …

Continue reading

WATEROVERLAST.. tegengaan of mee leren leven?

Tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november is unaniem een motie aangenomen om een onderzoek naar verbetering van de riolering op verschillende locaties. Aanleiding was vooral de stortregen eind augustus. Op een aantal plaatsen werd daardoor niet alleen overlast maar ook schade veroorzaakt. In ons gebied werden daar de Hoofschestraat en de Boreel de Moregnaultstraat genoemd. …

Continue reading

Deze week bij de gemeente

Op deze plaats vindt u (als het allemaal goed gaat) een overzicht van hetgeen de komende week in het stadhuis gebeurt dat volgens ons ook u zal interesseren. Bijeenkomsten waarbij het vetgedrukte woord openbare staat zijn voor iedereen toegankelijk.       Maandagmiddag is er een overleg over de toren op het Torenpleiin Dinsdagavond in een …

Continue reading

werkgroep Volg de Gemeente, inleiding

  Oproep Wie kunnen deel uitmaken van deze themagroep   Al diegenen die belangstelling hebben voor het besturen van deze gemeente en in het bijzonder voor zaken die betrekking hebben op de binnenstad van Grave   Als u daar bij hoort en er ook wat tijd aan wilt besteden kunt u zich aanmelden door een …

Continue reading

Volg de gemeente – Geef je op!

Wil je op de hoogte blijven van hetgeen het door ons gekozen gemeentebestuur doet? Bezoek dan regelmatig de website van de wijkraad. Wil je het gemeentebestuur actief volgen en van informatie voorzien over hetgeen de gemeente in het algemeen en in het bijzonder in de binnenstad van plan is? Meld je dan aan bij de …

Continue reading