Categorieën
Nieuws

Wateroverlastbijeenkomst 3 november 19:30 uur Bibliotheek

Na de stortbui eind augustus 2016 is de gemeente gestart met een onderzoek naar de oorzaak van wateroverlast en de oplossingen daarvan. Op 26 juni is een inloopavond gehouden en men kon zich per mail melden.

De wijkraad heeft vanaf het begin gevraagd om een brede aanpak die niet zou worden beperkt to het oplossen van individuele problemen in de riolering. De riolering kan een belangrijke oorzaak zijn en verbeteren kan een oplossing zijn maar er is veel meer. Daarbij komt dat als gevolg van de klimaatverandering regen heel anders gaat vallen dan we gewend zijn. Afgelopen zomer kan daar wel eens voorproefje van zijn geweest. Anders omgaan met het inrichten van openbare ruimte en ook van de particuliere ruimte zal daarom ook noodzakelijk zijn. Een aardig beeld kunt u zien op www.rainproof.nl Het gaat over Amsterdam, maar veel van de ideeën daar zijn ook elders en dus hier bruikbaar.

Omdat water ergens moet blijven moet worden voorkomen dat oplossing op de ene plek niet de oorzaak wordt van moeilijkheden in de buurt.

Het zou ook kunnen zijn dat een gezamenlijke aanpak tot betere en goedkopere oplossingen leidt.

Kortom alle reden om er met z’n allen samen aan te werken. De wijkraad binnenstad Grave heeft daar diverse malen bij de gemeente op aangedrongen.

Tot nu toe heeft de gemeente echte nog weinig of geen signalen voor een dergelijke aanpak afgegeven. Bij de inloopavonden kon men eigen klachten melden. Er is geen verslag verschenen. De informatie tot nu toe is beperkt tot de mededeling dat september/oktober een rapport zal verschijnen. Eind september heeft de wijkraad naar de stand van zaken gevraagd. Kort daarop kregen wijkraad en betrokkenen die zich hadden gemeld bericht dat het rapport nu eind oktober op de website van de gemeente zou worden geplaatst en dat op 9 november weer een inloopavond wordt gehouden.

Inmiddels is het eind oktober. Desgevraagd werd de wijkraad meegedeeld dat het rapport nog met de portefeuillehouder en in het college moet worden besproken en dat daarom publicatie niet voor woensdag 2 november mag worden verwacht. De inloopavond is nog op 9 november gepland.

Er is weinig tijd voor voorbereiding. Mede op initiatief van enkele betrokkenen heeft vde wijkraad daarom een bijeenkomst belegd waarin het rapport kan worden besproken. Door zo’n gesprek kan men beter beslagen ten ijs komen op de inloopavond. Misschien is het ook zinvol een gezamenlijk commentaar op te stellen.

Die avond wordt gehouden op donderdag 3 november om 19:30 uur in de bibliotheek aan de Trompetterstraat.

Om te weten hoeveel koffie en stoelen er moeten worden gezet is aanmelden vooraf wel fijn, maar niet verplicht. Dat kan het beste via een mailtje naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.

Hoe de avond zal verlopen hangt natuurlijk af van hetgeen we op de website van de gemeente zullen aantreffen.

Deze uitnodiging is vooral gericht op diegenen uit de binnenstad die zich bij de gemeente met wateroverlast hebben gemeld. We hebben geen idee hoeveel dat er zijn. De bibliotheek is niet zo heel groot, maar er is wel zoveel ruimte dat mensen buiten de binnenstad ook welkom zijn. Het zelfde geldt voor degenen die zich (nog) niet hebben gemeld. Wie weet kunnen we van hen leren waarom zij geen overlast hebben.