Categorieën
Nieuws

Zienswijzen Bestemmingsplan Grave

Dringende oproep burgers van Grave!

PARKEREN IN GRAVE? DRINGENDE OPROEP aan alle burgers van Grave!

Het bestemmingsplan van de gemeente Grave staat gepland om te worden behandeld op 18 december. Dit zou dan nota bene ZONDER de door alle betrokken burgers ingediende ZIENSWIJZEN over tafel gaan. Iets wat pertinent niet mag gebeuren. De wijkraad heeft middels een brandbrief aan het presidium van de gemeenteraad gevraagd, het bestemmingsplan op 18 december niet te behandelen, maar tijd in te ruimen voor het bespreken van de (UW) zienswijzen. Vermoedelijk zijn dat er heel wat. Er is zelfs sprake van een 80-tal! Als ieder voor zich zou moeten optreden zou het wel eens chaotisch kunnen worden en tot extra vertraging leiden. De wijkraad acht het zijn taak alles te doen zodat zo spoedig mogelijk een weloverwogen bestemmingsplan tot stand komt waar rekening is gehouden met UW mening. Daarvoor is het nodig te weten WIE  allemaal een zienswijze hebben ingediend zodat een overleg kan worden belegd om af te spreken in hoeverre gezamenlijk optreden zinvol is. Heeft u een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Grave centrum? Meld u dan bij info@wijkraadbinnenstadgrave.nl (liefst met de zienswijze als bijlage) of meld u telefonisch onder nummer 0486-436652 bij de Wijkraad Binnenstad-Hester Kruizinga, Brugstraat 10A, 5361GT Grave. Hetzelfde geldt voor degenen die schriftelijk of per mail hun mening hebben gegeven over de voorgenomen aanleg van parkeerterreintjes zoals bij de Mariakapel, de Lovendaalsingel en anderen. Laat echt deze laatste kans niet aan uw neus voorbij gaan! Bovendien roepen wij u op om op WOENSDAG 28 NOVEMBER om 19.30 uur allen naar de raadszaal in het stadhuis te komen tijdens de informatieavond nieuwe parkeerplaatsen. Lees vooral ook de website van  leodevreede.blogspot.nl

Hester Kruizinga-Wijkraad Binnenstad Graveinfo@wijkraadbinnenstadgrave.nl