augustus 2013 archive

Binnenstad schittert door afwezigheid

Binnenstad schittert door afwezigheid  –  Ben Bongaards Donderdag, 22 augustus was het, in gemeenschapshuis Katrien, openbare vergadering van de Wijkraad Binnenstad Grave. De opkomst was triest, buiten de raadsleden en andere ‘officials’ iets meer dan een handvol mensen. Bedroevend als je je realiseert hoe ontevreden de Gravenaren, met name in de ‘binnenstad’, zijn over hun …

Continue reading

Rust weergekeerd

De rust is weergekeerd op het ‘Ballonnenveld’ aan de Jan van Cuijk dijk. Alle ballonnen zijn al lang verdwenen. De paarden zijn intussen teruggekomen. Met gezinsuitbreiding,een prachtig plaatje. Dat hebben we ook in Grave.          

‘Drempels’

Vanmorgen ontvingen wij van onze Centrummanager Nico Schouten een kopie van een notitie over allerlei situaties in de binnenstad van Grave die erg belemmerend werken voor mensen met een visuele of andere lichamelijke beperking. Nico maakte hiervoor een rondgang door de binnenstad met verschillende voor ons bekende Gravenaren; Ralph Habets, Meinte Yma, Rinus Rijk, Karin Peters …

Continue reading

iDop stad Grave, collegebezoek

iDop staat voor integraal Dorpsontwikkelingsprogramma. Inwoners vragen zich af  “Hoe ziet mijn dorps- stadskern er in de toekomst uit om er goed te kunnen wonen en werken?” Integraal betekent: breed kijkend binnen de gemeente worden wonen, werken, verkeer, verenigingsleven, recreatie en toerisme, zorg, veiligheid, cultuur etc. in hun samenhang bekeken. De hoofddoelstelling van een iDop …

Continue reading

Te land, te water en in de lucht

 Te land, te water en in de lucht . .  De stad Grave stond bol van de activiteiten op 16, 17 en 18 augustus; te land, te water en in de lucht. Avondvierdaagse, Waterfestival en het Ballonnenfestival. Teveel om in het wilde weg plaatjes te schieten voor de website. Dit jaar dan ook de nadruk …

Continue reading