oktober 2013 archive

Het Binnenhof en Hart van Grave

Inloopavond inrichtingsplan Hart van Grave en het Binnenhof Donderdag 24 oktober kunt u van 19.30-21.30 uur in de raadszaal van het stadhuis de plannen bekijken voor de herinrichting van de openbare ruimte in/rond Hart van Grave. Het Binnenhof maakt onderdeel uit van dit voorstel. In dit plan is een tweede voorstel/variant voor het Binnenhof opgenomen. …

Continue reading

Het Binnenhof

Het Binnenhof. Het is al even geleden, (sinds de indiening van het burgerinitiatief 1 jaar) maar zoals u wellicht nog weet is het 1e raadsvoorstel voor de herinrichting van het Binnenhof afgewezen door de raad waardoor het burgerinitiatief overeind bleef. Met name de VVD-fractie verzocht om een alternatief 2e ontwerp ‘zonder muur en bomen en …

Continue reading