Categorieën
Nieuws

Zicht op Catharinahof

In Maaszicht wordt hard naar de verhuizing toegewerkt. Tijdens een bijeenkomst  voor toekomstige bewoners van Catharinahof en hun familie zijn 12 oktober de laatste details besproken rond de verhuizing. Onder begeleiding van deskundig personeel én met de inzet van veel vrijwilligers zullen de bewoners van het oude Maaszicht vanaf 21 oktober groepsgewijs een weekje op vakantie gaan. Direct na terugkomst kunnen zij hun nieuwe onderkomen in Catharinahof betrekken. Wij wensen de bewoners een fijne vakantie en een goede toekomst in het nieuwe Catharinahof.

 

Van Harry Daudt

 

Categorieën
Nieuws

Stralende avond

Eindelijk weer toegang tot de website om nieuwe berichten te plaatsen. Laten we hopen dat het goed blijft gaan.

Inloopavond

Vanavond -donderdag de 22e oktober- was de inloopavond in het stadhuis van Grave om het plan voor de herinrichting van het centrum van Grave te bekijken. Een druk bezochte avond en de stemming was wel goed;  over het algemeen kon men zich wel vinden in de plannen. Vooral het Binnenhof scoort hoog! Zoals het nu is gepresenteerd is het ook een schitterend plaatje. Leo de Vreede heeft veel vragen gesteld en we hopen daar snel meer over te horen en lezen.

Maar het mooiste zou nog komen deze avond.  Want . . .  wij zijn verlicht beste inwoners van de binnenstad. Ik ontdekte na afloop van de inloopavond, wandelend naar huis dat de kerk en het oude stadhuis worden aangestraald sinds vanavond.

St. Elisabethkerk in Grave

Letterlijk Schitterend, gaat dat zien. De kerk in een warm licht, ook bovenin de toren is verlichting en dat ziet u vanaf een afstand natuurlijk beter en het stadhuis wat feller in de schijnwerpers. Een fietser (Stef Peters) en een meneer die z’n honden uitliet bleven ook even stilstaan. Dit is weer een echte aanwinst. Ik zie de sterren al weer blinken; Grave als enige stad in Nederland waar men ’s avonds eerst  in het historische stadhuis kan trouwen.

Het oude stadhuis Grave

 

 

Om vervolgens de zegen te ontvangen in de St. Elisabethkerk. De gemeente met alle procedures en vergunningen, omwonenden, meneer pastoor en de speciale ambtenaar van de burgerlijke stand moeten dan wel meewerken. Fotografen, ik wist het wel! Waar mijn witte jurk prachtig op de foto zou uitkomen. En dan na het Jawoord met een historisch bootje van Frans van Steen, de Vereniging Olie & Stoom de Maas op.  Maar ja . . . . . Hester Kruizinga

St. Elisabethkerk Grave
Categorieën
Nieuws

Geen trap bij Waterkering

Kort geleden diende de Wijkraad Binnenstad een verzoek in bij de gemeente om een eenvoudige trap aan te leggen tegen de waterkering aan de Jan van Cuijkdijk. Tijdens het ballonnenfestival wordt hier jaarlijks eenmalig voor 2 dagen een trap aangelegd naar het sportveld. De waterkering is echter het gehele jaar door ook de toegang voor vooral sportende jeugd en hondeneigenaars uit de binnenstad die naar de hondenuitlaatplaats wandelen. Omdat sporters en mensen die even willen genieten van een uitzicht op de Maas nu langs een glibberig modderpad naar beneden moeten zien te komen vroegen wij om een eenvoudige voorziening. Het antwoord van de gemeente kwam vrij snel; In het verleden is een soortgelijk verzoek bij de gemeente binnengekomen. De grond waar de trap zou moeten komen is niet in eigendom van de gemeente Grave maar van het Waterschap. De gemeente heeft dit verzoek toen ook besproken en het Waterschap heeft toen aangegeven geen trap te willen tegen deze waterkering. Het feit dat het ballonnenfestival een tijdelijke trap aanlegt wordt oogluikend toegestaan. Op dit moment kan de gemeente dergelijke verzoeken om extra voorzieningen dan ook niet honoreren zonder de medewerking van het Waterschap. Het blijft jammer dat in het gebied tussen Maas en de Jan van Cuijkdijk zowel het Waterschap als Rijkswaterstaat wel doorgangshekjes, een sportveld en een modderglijbaan gedogen  maar geen eenvoudige trap. Op ons als bewoners van de stad wordt ook zo vaak een beroep gedaan om oog voor de natuur te hebben en onze medewerking te verlenen aan van alles en nog wat. We doen dat in de regel graag en in vrijwel alle gevallen zorgen we goed voor het grondgebied onder beheer van Rijkswaterstaat en Waterschap. Misschien in de toekomst nog maar eens proberen.

Categorieën
Nieuws

Hart van Grave

 Hart van Grave – Binnenhof. Nadat wij al eerder het ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van Hart van Grave konden bekijken, is woensdagmiddag 9 oktober overleg geweest met de gemeente. De Vereniging van Eigenaren van Hart van Grave heeft inmiddels ook het ontwerp/voorstel bekeken. Met name het Binnenhof ziet er in het ontwerp mooi uit; het besloten karakter blijft behouden net als het historische stratenpatroon. Het college is duidelijk met deze tweede variant nogmaals tegemoet gekomen aan de wensen in het burgerinitiatief. Eigenlijk meer nog; uiteindelijk zal het Binnenhof een bijzonder mooie plek worden in Grave, met veel groen en wat zitplaatsen. De 24e oktober organiseert de gemeente Grave een inloopavond in het stadhuis waar u het gehele plan rond Hart van Grave kunt bekijken en vragen kunt stellen. Vooruitlopend op deze inloopavond zal de Wijkraad de direct belanghebbenden aan o.a. het Binnenhof (achterzijde Rogstraat) en de ondertekenaars van het burgerinitiatief meer specifiek informeren over het Binnenhof. Heeft u vragen neem dan even contact met ons op. Via telefoon: 0486-436652 of via email: info@wijkraadbinnenstadgrave.nl  Vooruitlopend op de inloopavond op 24e oktober  zal de gemeente op haar website binnenkort het ontwerp of onderdelen daarvan digitaal zichtbaar maken.

Categorieën
Nieuws

Programmabegroting 2014-2017

Begroting 2014-2017

Voor alle inwoners van Grave is op de website van gemeente Grave de Programmabegroting 2014-2017 vanaf vandaag in te zien. U leest daar de voornemens en de plannen van de gemeente Grave, de laatste begroting in deze bestuursperiode tot de gemeenteraadverkiezingen in maart 2014. U vindt de begroting hier. Wijkraad Binnenstad Grave.