Categorieën
Nieuws

Bedankt hoor!

Bedankt!

Bedankt! juni 2014

In de nacht van vrijdag 20 juni naar zaterdag 21 juni is rond 03.30 uur door een groep jongeren voor de lol een mooie bloembak aan de Brugstraat/ Elisabethstraat vernield. Ze zijn gehoord en gezien . . . .  Maandenlang zijn een aantal actieve burgers en ondernemers, de wijkraad Binnenstad en Centrum Management bezig geweest om de binnenstad van Grave mooier, prettiger en groener te maken. Samen met de gemeente is het plan “Groen Grave” gestart en er is geld opgehoest, vanuit de iDop Wijk- en Dorpsraden en Centrum Management voor deze broodnodige groenvoorziening. Vandalisme kost Grave jaarlijks veel geld. En het levert ons, burgers en ondernemers die mee hebben geholpen om de Graafse binnenstad mooi te maken, veel frustratie op.

Wat is vandalisme?

Vandalisme is vernielen, het expres kapot maken van andermans spullen (publiek of particulier), zonder dat de dader daaraan zelf materieel voordeel bij behaalt. De juridische definitie luidt: het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort. Plegen mensen in groepen vandalistische activiteiten? Dan spreekt de wet van openlijke geweldpleging.

Wat zijn de gevolgen van vandalisme?

Uitingen van vandalisme zijn geen zware misdrijven. Maar ze kosten de maatschappij elk jaar wel veel geld. Zo kost het vervangen van een ruit van een bushokje € 310, kost een nieuw bushokje € 4.080 en komt het vervangen van een brievenbus uit op zo’n € 950. Soms is de schade daarnaast ook immaterieel. Zoals bij de vernieling van een kunstwerk of als een clubhuis wordt vernield waarvoor een vereniging lang heeft gespaard. Ook is het niet fijn wonen in een wijk met kapotte bushokjes of vernielde speeltoestellen en plantenbakken.

Wie plegen doorgaans vandalistische activiteiten?

De grootste groep bestaat uit onze jongeren tussen de 10 en 20 jaar. Vernielen gebeurt door jongeren uit alle lagen van onze bevolking. Bij onze jongste vernielers (10-12 jaar) wordt gesproken van ‘spelvandalisme’. De vernielingen gebeuren niet per se opzettelijk, maar zijn het gevolg van een uit de hand gelopen spel. Bij vandalen tussen de 12 en 16 jaar gaat het om prestigevandalisme. Jongeren willen zich ten opzichte van elkaar bewijzen, of het gebeurt uit pure verveling. Jeugdigen boven de 16 jaar slaan doorgaans aan het vernielen uit frustratie. Groepsgedrag is een belangrijk aspect: onder invloed van de groep wordt vaak vandalisme gepleegd. Daarbij spelen drank en drugs vaak een rol, ook in Grave. Bij het voorkomen van vandalisme is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders/opvoeders. Weet u wat uw kind ’s nachts doet?

Bedankt! juni 2014

Moeten wij nu echt steeds diep nadenken of we ergens een bankje of een bloembak kunnen plaatsen? Diep nadenken omdat er een groot risico bestaat dat onze eigen Graafse jongeren alles vernielen nadat wij het met zorg en veel moeite hebben opgezet?

Bent u zelf slachtoffer of getuige van vandalistische activiteiten; wat te doen?

Meld het altijd zo snel mogelijk bij de politie via 0900-8844. Of neem contact op met uw gemeente. Als zij weten op welke locaties vernielingen worden gepleegd, zijn deze plekken beter in de gaten te houden of worden andere maatregelen genomen om vandalen af te schrikken. Ook is schade dan sneller te repareren. Vernielingen leiden namelijk meestal tot meer vernielingen. Betrapt u vandalen op heterdaad? Meld dit dat meteen en bel 0900-8844. Maar meld vandalisme ook vooral bij uw buren en de wijkraad. – Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

In memoriam Hans Bos †

Hans Bos †

Hans Bos is op 63 jarige leeftijd overleden. Hans, de intelligente en hoffelijke politicus, betrokken bewoner van Grave, maar vooral wijze familieman. Hans was slim, had vooruitstrevende ideeën over de toekomst van de stad Grave. Maar wat ons het meest heeft getroffen was zijn hoffelijkheid. Hij bleef altijd beleefd en vriendelijk, ook in geval van meningsverschillen, niet makkelijk maar het leek zijn tweede natuur. We zullen hem enorm missen in Grave. Wij wensen Joke, de kinderen en familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

“God sometimes does try to the uttermost those whom he wishes to bless”, Mahatma Gandhi

Categorieën
Nieuws

Zeskamp 2014

In een zonovergoten en warm Grave streden de teams om de eer.

De EHBO-ers waren ook vandaag weer op hun post.

 

 

 

 

Ook zij hadden er duidelijk plezier in, het is ze gegund!

Behalve wat schaafwonden, een bloedneus en een pijnlijke nek waren er geen bijzonderheden.

 

 

 

De politiek streed vandaag eens wat sportiever dan normaal.  In een andere arena.

 

 

 

 

De stad was goed gevuld, deelnemers en bezoekers, volle terrassen.

Strenge scheidsrechters, vooral veel scheidsrechters, viel ons op.

 

 

 

 

Het verkeer werd goed geregeld.

De jeugdbrandweer zorgde voor wat nattigheid.

 

 

 

 

Of redde de drenkelingen.

Op zo’n warme dag een “frisse” duik?

 

 

 

 

 

Een geslaagde dag!

 

 

 

 

 

 

Categorieën
Nieuws

Fietsparkeervoorzieningen

Aan het College van burgemeester en wethouders van Grave,

Grave, 9 juni 2014

Geacht College,

Hierbij maken wij bezwaar tegen uw besluit om ons verzoek, een fietsenrek te plaatsen in de Brugstraat ter hoogte van nr. 8 (nieuwe Pizzeria ‘Ali’s Place’), niet te honoreren.

Als motivering geeft u hiervoor;

  1. U stelt; “Bij het huidige pand van “Lale” in de Hamstraat is ook geen fietsparkeervoorziening aanwezig. Naar onze mening heeft de afwezigheidvan een fietsparkeervoorziening in de Hamstraat, totaal niets te maken met onze (overigens herhaalde) aanvraag voor een fietsenrek in de (veel bredere) Brugstraat. Behalve dan, dat de gemeente Grave wel degelijk ook en nog steeds voor de veiligheid van de voetganger in zowel de Hamstraat als Brugstraat  verantwoordelijk is. Het verlenen van een vergunning aan een horecagelegenheid -waar men vooral maaltijden komt afhalen-dient vooraf en direct gelieerd te zijn aan de veiligheidsomstandigheden en de mogelijkheden om fietsen en auto’s te parkeren vóór of dichtbij die gelegenheid. E.e.a. geldt overigens ook voor andere objecten op de openbare weg die verband houden met exploitatie zoals; afvalcontainers.

    Brugstraat
  1. U stelt; . . . . .het fietsverkeer dat graag gebruik maakt van deze rabatstrook komt daardoor in de knel”. In dit kader constateren wij een wel erg ambivalente en inconsequente houding van en handhaving door de gemeente bij het ge- en misbruik van de rabatdelen. Meermaals en tegelijkertijd hebben wij namelijk ook tevergeefs verzocht om maatregelen te nemen tegen het plaatsen van de talloze reclameborden en –vanen etc. op het vele malen smallere rabat in de op zich smalle Klinkerstraat, waardoor al meermaals ‘bijna-ongelukken’ zijn gepasseerd. Wij weten dat verschillende individuele burgers, en bewoners met een  functionele beperking ook meermaals en tevergeefs bezwaar hebben gemaakt tegen deze uiterst onveilige situatie(s) en om fietsparkeervoorzieningen hebben verzocht. Kan daar het rabatstrookje van 50 cm. zonder vergunningverlening wèl worden benut? Sandwichborden en andere reclame-uitingen op de openbare weg in de uiterst smalle straatjes zijn in Grave niet wenselijk.

a.Voor wat betreft de Brugstraat is naar onze mening de beste oplossing om de parkeerplaats vóór het pand nr. 6 te benutten voor een fietsenrek/scooterparkeerplaats.

Oliestraat

b.Eveneens kan voor het pand Maaszicht, afslag Brugstraat-> Prinsenstal een fietsparkeerplaats worden gerealiseerd.

c.Evenals op de 1e parkeerplaats Oliestraat ter hoogte van Oliestraat nr. 2. Weet u dat in het voormalige Oranje-Hotel 3 personen wonen en dagelijks 7 werknemers hun fiets moeten plaatsen? Men moet nu de in totaal 10 fietsen tegen Rijksmonument Oranje-Hotel blijven plaatsen? Gaten in de muur van dit pand boren om de fiets tegen diefstal veilig te stellen?

d. En (zoals eveneens al eerder aangevraagd); een fietsenrek vóór Rijksmonument o.a. Rogstraat 3, ook hier worden voortdurend fietsen op het smalle trottoir tegen de zojuist opgeknapte gevels van monumentale panden gesmeten.

Prinsenstal

Wij wijzen u er met nadruk op, dat dagelijks talloze parkeerplaatsen in onze woon en werkomgeving leeg staan. Er kunnen naar ons idee zeker 2 à 3 benut worden om een veilige situatie voor voetgangers met of zonder -visuele beperking, -rollator, -of rolstoel te creëren. Deze bewering is ons meermaals bevestigd – vanuit ons zeer frequente overleg en regelmatige rondwandelingen met-  het Platform voor inwoners met een functionele beperking en het Centrum Management Grave.

 

  1. U stelt; De gemeente moet nog een nota schrijven in 2014/2015 over fietsbeleid en parkeervoorzieningen voor de binnenstad Grave. Over deze nota zal zeker met de wijkraad gecommuniceerd worden en andere belanghebbenden”.

Wanneer precies wordt die nota geschreven en worden belanghebbenden uitgenodigd? Per juli 2014 of misschien pas december 2015? Hoe lang nog kiest de gemeente Grave, – “Bastion van Zorg”- ervoor, de voetgangers met en zonder functionele beperking op te offeren aan gemotoriseerd verkeer in onze smalle straatjes? Hoe lang nog moeten voetgangers lijdzaam de rijbaan betreden om normaal hun weg te kunnen vervolgen? Kiest de gemeente ervoor om allereerst maar de voetgangers en blinden te offeren aan de auto’s, scooters en fietsers? U weet toch dat meer dan de helft van de bewoners van de wijk Binnenstad ouder zijn dan 55 en dat Grave prachtige instituten heeft zoals Visio en Catharinahof? Gedoogbeleid en handhaving zijn volkomen ontspoord en ondanks onze herhaalde dringende verzoeken gebeurt er niets.

De gemeente Grave kan haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de voetgangers in Grave niet ontlopen. Het fietsverkeerplan behoort op zeer korte termijn te worden ‘geschreven’ en vooral uitgevoerd. Dat dit niet tegelijkertijd met project ‘Herinrichting Hart van Grave’  uitgevoerd is, is een duidelijk kostbare en gemiste kans. De gemeente blijft aansprakelijk.

Wij dringen aan op spoedige samenwerking en uitvoering. In het uiterste geval dienen wij wederom een burgerinitiatief in. Ondanks gerede twijfels over de effectiviteit van Graafse Burgerinitiatieven.

Separaat sturen wij de komende week bovendien een uitnodiging naar de portefeuillehouder Veiligheid, de BOA’s en de fractievoorzitters om samen met ons en enkele instructeurs van Visio geblinddoekt ,en/of in rolstoel, en/of met rollator een wandeling door de binnenstad te maken, om een ‘les te leren’ zoals de leerlingen van Visio in de leeftijdsgroep 6-12 jaar dagelijks ondergaan.

(Nota bene; Bovenstaande is slechts een verhandeling over een gedeelte van de problematiek. In de gehele binnenstad van Grave wordt een tekort aan fietsparkeerplaatsen en een gebrek aan handhaving geconstateerd door burgers, ondernemers en eigenaren van panden, door de Wijkraad Binnenstad en het Centrum Management en het Platform voor inwoners met een functionele beperking. redactie  www.wijkraadbinnenstadgrave.nl )

 

Categorieën
Nieuws

Pinksteren 2014

Na een aarzelende start kwam de zon erdoor en werd het druk, gezellig en vooral warm.

De Zonnestudio aan de Hoofschestraat opende de deuren, met live muziek en een hapje en een drankje.

 

 

Aan aardbeien was geen gebrek.

 

De nieuwe winkel aan de Hoofdwagt werd druk bezocht.

 

 

 

In de Scheerestraat vonden we de beeldhouwers of zeg maar de beeldzagers. Met een grote kettingzaag werden verschillende beelden gemaakt.

'Beeldhoutwerk"

Deze kunstenaars met hout, maken ook speeltoestellen enz. Misschien iets voor Grave?

 

In Andrina’s Quiltshop werden gratis workshops gegeven met o.a. machinaal quilten.

 

 

De deelnemers vertrokken -tegen het einde van de middag- allemaal met een mooi werkstukje.

En dankzij wat schietgebedjes en staren naar de lucht, bleef het droog!