juli 2014 archive

Katrien 4 x te koop

  Opvallende zaken in het centrum. Misschien een nieuwe rubriek waard?  Vandaag viel ons op dat 2 nieuwe/extra  borden (bij de al bestaande 2) aan gebouw Katrien zijn aangebracht. Met name de bijzondere constructie trok onze aandacht. Aan de ambtenaar die toezicht hield op de werkzaamheden vroegen wij of er misschien morgen een ‘Open Dag’ …

Continue reading

Takendiscussie?

Onderstaand de reactie van ir. L. de Vreede op een artikel in de Maasdriehoek van 29 juli 2014.  ( Op de zgn. gemeentelijke informatiepagina van de gemeente Grave plaatste de gemeente informatie over de Takendiscussie. Lees de oproep aan de bevolking HIER.) “Takendiscussie Na de vaststelling van de begroting in het najaar van 2013 vond …

Continue reading

Aardappelen in de vioolkist

Over de rol van de burger in de gemeente Grave lazen wij een interessant artikel op de website www.gravepolitiek.nl: “Wijkraad Binnenstad zet kraaienmars in . . .”  van B. Bongaards, inwoner van de binnenstad Grave. Ben beschrijft hoe hij de verhoudingen tussen gemeente, wijkraden en de burger ziet. Voor het volledige artikel klikt u HIER.

Chicane Trompetterstraat?

Van verschillende kanten is commentaar geleverd op de plannen van de gemeente Grave om de chicane aan de Trompetterstraat te verwijderen op 25 en 26 augustus a.s. Een aantal bewoners en ondernemers zijn het eens met het verwijderen van de chicane. Echter een aantal inwoners van de binnenstad maakt zich zorgen over te hoge rijsnelheden …

Continue reading

Brief Wijkraad inzake iDop’s

Onderstaande brief zond de Wijkraad Binnenstad Grave naar het college van burgemeester en wethouders omdat een antwoord op de ingediende iDop-aanvragen uit blijft; “Grave, 24 juli 2014 Geacht College, Op 29 april 2014 dienden wij diverse aanvragen met betrekking tot iDopprojecten 2014 in. Inmiddels zijn wij vandaag 24 juli 2014, 3 maanden verder en tot …

Continue reading