Categorieën
Nieuws

‘Chicane’ vervolg nr. 3

chicane3Het vervolg op de informatie van 19 augustus over de chicane komt wel erg snel. Vanmorgen verscheen op de gemeentelijke website het antwoord van het college op vragen van Keerpunt 2010 over deze zaak. Letterlijk staat er:

In tegenstellig tot het vorige besluit is besloten dat de chicane en het aanbrengen van een snelheidsbeperkende maatregel in één keer plaats moet vinden. Deze werkzaamheden vinden i.i.g. plaats na de doortocht van Market Garden. In het najaar zal de situatie – na overleg met omwonenden en andere betrokkenen –  worden aangepast. Ook wordt de voetgangersoversteekplaats op de trompetterstraat t.h.v. het parkeerterrein “Het Arsenaal” verhoogd aangelegd.”

Nadat ik via Google had ontdekt dat i.i.g., maar dan zonder puntjes, sms-taal is en “in ieder geval” betekent lag de conclusie voor de hand. Het werk wordt inderdaad in één keer uitgevoerd en wel nadat er in het najaar overleg over is geweest.

De wijkraad Binnenstad heeft vandaag een afschrift van dit antwoord gekregen en de borden over de afsluiting van het kruispunt zijn inmiddels weggehaald.

Uit het antwoord van het college blijkt ook dat er over de oplossing al is nagedacht. Waarom dan tot het najaar moet worden gewacht met het overleg is nog een vraag.

Hopelijk beseft nu iedereen in het stadhuis dat je echt beter “aan de voorkant” overleg kunt plegen, bijvoorbeeld via een wijkraad, dan weer achteraf als gevolg van opmerkingen en bezwaren bakzeil te moeten halen. Dat spaart tijd en kosten. Nu hebben degenen die de chicane liever gisteren dan morgen zagen verdwijnen pech en er kunnen een paar borden naar de milieustraat.

Leo de Vreede

Categorieën
Nieuws

Takendiscussie

raadszaal1Mailbericht ‘Aan de Werkgroep Takendiscussie Gemeente Grave

Naar wij menen is door u toegezegd om een lijst met opties te publiceren om te bespreken tijdens de Takendiscussie. De tijd begint te dringen als we als wijkraden serieus rekening willen houden met de door u aan te leveren opties. Wij wachten nu al geruime tijd en willen samen met de burgers in de wijken aan de slag gaan.

U vraagt ons suggesties in te zenden maar tegelijkertijd spraken wij af dat u eerst met die lijst met opties zou komen. De burgers van de wijk Binnenstad komen graag voorbereid naar een bijeenkomst.’ – Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

De ‘Chicane’ – vervolg

Trompetterstraat
Trompetterstraat

Misschien heeft u de borden al zien staan. Het kruispunt Trompetterstraat/Ravelijn is maandag 25 en dinsdag 26 augustus afgesloten. Hopelijk worden ook nog omleidingroutes en voorwaarschuwingen aangegeven, anders wordt het vast leuk daar een dagje te gaan kijken.

Dat de chicane weg gaat zal velen vreugde doen. Een chicane is een hindernis en die willen we in het verkeer toch zo weinig mogelijk tegenkomen. Maar die hindernis is er niet voor niets gelegd. Het doel was dat een eind zou komen aan het gerace op de Trompetterstraat en wat dat betreft was het wel een succesrijke manier om het verkeer te hinderen.

Een voor de hand liggende vraag is nu dus hoe het gemeentebestuur denkt dat verkeer in toom te houden. Met andere woorden: wat komt er voor in de plaats? Dat wij als verkeersdeelnemers ons daar altijd netjes zullen gedragen gelooft toch niemand.

Inmiddels is de besluitenlijst van de B&W-vergadering van 15 juli gepubliceerd en daarin staat wat het college over dat kruispunt heeft besloten. Dat besluit hield niet meer in dat de chicane weg moet. Wethouder Daandels moest maar een plan laten uitwerken en de post onvoorzien is goed voor de centen. Wel werd nog vermeld dat het college al op 3 juni had besloten de chicane weg te halen. In het verslag van die vergadering is daarover niets terug te vinden, maar vooruit kniesoor die daar op let.

In de publicatie over het weghalen werd een ambtenaar genoemd die nadere informatie zou kunnen geven. Die dus gebeld, want er was inmiddels toch wel tijd geweest het plan uit te werken. Helaas voor mij en fijn voor hem was hij met vakantie. Dat een informatiegever niet bereikbaar is komt meer voor, maar als u dat ook eens overkomt moet u zich daar niet door laten weerhouden. Gelukkig zijn de Graafse ambtenaren, waar ze ook mogen zitten, reuze vriendelijk en dus werd er ook iemand gevonden die voor mij zou uitzoeken hoe het plan voor dat kruispunt er uitziet

Al vrij snel werd ik teruggebeld met de mededeling dat het plan vanwege de vakantie nog niet was uitgewerkt, dat zou in september gebeuren.

Maar de borden staan er al” was mijn reactie. Dan zullen de werkzaamheden nu wel beperkt blijven tot het weghalen van de chicane en het provisorisch dichtstraten van het ontstane gat. Ik heb netjes bedankt voor de informatie met de opmerking dat ik dit maar vreemd vond. Nu moet dat kruispunt 2 keer onderhanden worden genomen.

Voor mij levert dat in ieder geval weer een suggestie op voor een bezuiniging: Werk een klus in één keer af. Dat bespaart geld en overlast.

Wordt dus nog eens vervolgd

Leo de Vreede

Categorieën
Nieuws

Ballonfestival

© foto; Leo de Vreede
© foto; Leo de Vreede

 

In Grave wordt je alle kanten opgestuurd . . .

 

Categorieën
Nieuws

Grave heeft een voetveer !!

Voetpont Grave
Voetpont Grave

GRAVE HEEFT EEN VOETVEER !!

Tijdens de verkiezingscampagne liet Trots Liberaal Land van Cuijk Grave genieten van een voetveer over de Maas, natuurlijk in de hoop hier stemmen mee te winnen.

Dat is niet erg gelukt en het voetveer over de Maas is er dus ook niet. Maar wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

 

Voetpont Grave
Voetpont Grave

Zonder medewerking van de gemeenteraad heeft Grave nu toch een voetveer (je kunt er ook met de fiets gebruik van maken). Het veer ligt over de Raam vlak bij het gemaal en je moet het zelf bedienen. Daarvoor een flinke krachttraining vooraf aan te bevelen, maar een bruggetje is niet ver weg.

Leuk is het wel.

© Leo de Vreede