augustus 2016 archive

Nieuwsbrief 4

NIEUWSBRIEF 4 5 augustus 2016 Inleiding De periode juli en augustus wordt vakantieperiode genoemd. Dat begrip kent verschillende betekenissen Voor een aantal personen en organisaties betekent dit welverdiend niets doen; Voor anderen is het de stlite voor de storm; na de vakantie gaat het gebeuren; Een derde groep beschouwt de vakantie als een mooie aanloop …

Continue reading

Mail aan gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad van Grave heeft de wijkraad onderstaande mail naar gemeenteraad en college gestuurd: Geachte gemeenteraad, Geacht college,   Met belangstelling hebben wij de discussie over de kadernota 2017-2020 in de gemeenteraadsvergadering van 12 juli 2016 gevolgd. Met name zijn wij verheugd dat alle fracties en …

Continue reading

Speelruimteplan gemeente Grave

Van de gemeente Grave hebben we het concept speelruimteplan 2016-2018 ontvangen met het verzoek een reactie te geven. Dat doen we natuurlijk graag, maar het gaat eigenlijk niet om de reactie van het bestuur van de stichting wijkraad, maar om de mening van de bewoners. Wat het bestuur natuurlijk wel kan en wil is die …

Continue reading