Categorieën
Nieuws

Aanmeldingen bomenlijst Grave ontbreken !

Heeft u één of meerdere bomen aangemeld voor de ‘Lijst waardevolle bomen?’ De Wijkraad Binnenstad adviseert u dringend om zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 18 december 2012 op het stadhuis de aanmeldingen/tekeningen te gaan bekijken. Al in 2008 is via de website van de gemeente een oproep gedaan aan de burgers van Grave om de lijst met waardevolle bomen eventueel aan te vullen. Gebleken is ons vorige week dat in elk geval een aantal bomen die wel zijn aangemeld, niet op de huidige tekeningen/stukken voorkomen die vorige week als vergaderstuk aan de commissie Ruimte en gemeenteraad zijn gestuurd. Bovendien is de lijst met omschrijvingen -zoals in 2008 gepresenteerd-  niet bij de stukken gevoegd. Ook de verantwoording over de behandeling van sommige van de nadien ingediende zienswijzen/aanmeldingen lijken te ontbreken. Hiermee is een aantal indieners in feite al een mogelijkheid om van spreekrecht gebruik te maken tijdens de vergadering commissie Ruimte van 4 december ontnomen.

Dinsdag 18 december is die bomenlijst een agendapunt tijdens de raadsvergadering. Inmiddels hebben wij gevraagd om de lijst met omschrijvingen. Immers, al in 2008 werd gesteld dat het een lijst was, voor ieder ter inzage. Deze behoort bijgewerkt en up to date te zijn. Mist u “uw” boom/aanmelding? Kent u iemand die een aanmelding mist? Geef het door aan de Wijkraad Binnenstad! Wij hebben de gemeenteraad en college inmiddels op de hoogte gebracht.