Categorieën
Nieuws

Burgerinitiatief ondergrondse opslag afval

Het burgerinitiatief is ingediend. Om te beginnen is het afwachten even tot de griffier van de gemeenteraad het formeel heeft getoetst op ontvankelijkheid. Maar omdat we er eigenlijk redelijk zeker van zijn dat dit wel goed komt, publiceren we de tekst vast. Een flink document. Waar het om gaat? Door de zeer beperkte ruimte in de historische binnenstad van Grave, met al haar rijksmonumenten en historische panden, is nu en in de nabije en zelfs verre toekomst de tijdelijke opslag van ons afval niet anders op te lossen dan door ‘ondergronds’ te gaan. De huidige situatie leidt tot voortdurende klachten van bewoners en ondernemers. Tegelijkertijd leeft bij bewoners en ondernemers het besef van het belang en de wens voor een schoon, opgeruimd en esthetisch verantwoord centrum van onze stad Grave. Voor inwoners maar ook voor bezoekers en het daarmee samenhangende economische belang voor de stad en de gemeente, om te dienen als trekpleister voor de regio. Het onderwerp; ondergrondse containers, vraagt specialistische kennis. Wij hebben geprobeerd  een bescheiden voorzet te geven van alle aspecten, vooruitlopend op een haalbaarheidsonderzoek en onderhandelingen van de gemeente met partijen. Het is mijns inziens belangrijk en noodzakelijk nu vast dit onderwerp op de agenda te plaatsen en het haalbaarheidsonderzoek zo snel mogelijk te starten. Om straks adequaat te kunnen inspelen op demografische en economische ontwikkelingen voor Grave. Wij vragen hiermee de gemeenteraad dan ook nadrukkelijk, om een deadline vast te stellen bij een opdracht aan het college van burgemeester en wethouders van Grave! Dit project is strikt noodzakelijk en het moet binnen een vooraf bepaalde tijd worden gerealiseerd. Met heel veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt; leveranciers, afvalophalers; van directieleden tot de mannen ‘op de wagen’, buren, burgers, ondernemers en vooral Catelijne, presenteren wij uw burgerinitiatief.

H. Kruizinga, Wijkraad Binnenstad Grave

 

Burgerinitiatief ondergrondse opslag afval binnenstad Grave.pdf