Categorieën
Nieuws

Het Binnenhof

Restauratie van het Binnenhof

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 19 april werd een restauratie van het Binnenhof ter sprake gebracht. Een bewoner van het Binnenhof was van mening dat het verwijderen/vervangen van de huidige bomen en de muur tot zithoogte te verlagen een goede oplossing zou zijn. De wethouder was in het kader van cultuur- en historisch behoud en uit toeristisch oogpunt terughoudend. Naar later bleek, is een meerderheid  van de bewoners van het Binnenhof juist voor behoud  van de bomen zoals ze er nu staan en het behoud van de hoogte van de muur. Boomwortels snoeien en muur en bestrating restaureren is naar hun mening de beste oplossing, gelet op het behoud van het karakter van de omgeving. De Wijkraad is zeer benieuwd hoe u denkt over ons Binnenhof. Mail of bel ons om door te geven wat uw mening is! Tevens is er gelegenheid om een handtekeningenlijst te tekenen. Vanuit de Wijkraad en de House of Arts zijn formulieren in omloop.