Categorieën
Nieuws

Naaktlopen en schelden

 

Vanmorgen vroeg (11 februari) zag ik overal in de binnenstad van Grave flyers opgeplakt met de tekst “Grave meest hufterige gemeente in Brabant”. In de carnavalsroes zal iemand het lollig gevonden hebben om deze stunt bij nacht en ontij uit te halen. Maar beste lezers, de zogenaamde “inventarisatie” van RTL geeft misschien een scheef beeld. Ten eerste wil ik wel eens weten hoe die inventarisatie precies is uitgevoerd en hoe betrouwbaar deze is. Ten tweede schijnt het een inventarisatie te zijn van ‘2007 tot 2011’, ruim begrip nietwaar? Vanaf welke datum precies? Want het kan minimaal 1 jaar uitmaken minstens op de totaalcijfers die in elk geval 3 jaar beslaan maar misschien ook wel 5 jaar. Maar ten derde; ergens in de laatste alinea van het persbericht staat dat men uitgegaan is van de WOONPLAATS van de overtreder! Zo kan je de conclusie trekken dat het wel om Gravenaren kan gaan die de overtredingen hebben begaan maar misschien wel BUITEN de gemeente/stad Grave? Dan zou ik graag ook willen weten WIE de overtreding heeft beboet: politie of BOA’s? Dan speelt ook nog de grootte qua inwoneraantal van de betreffende gemeente een rol en ga zo maar door.

Kortom, een wazig persbericht. En mocht u toch nog waarde hechten aan dit bericht: het gaat dan over Gravenaren die zich ergens in de een of andere gemeente hebben misdragen, niet noodzakelijkerwijs in onze stad. Uit de lijst met cijfers blijkt dat Gravenaren niet graag naaktlopen ( 0 keer in 3-5 jaar), niet graag schelden (2 keer in 3-5 jaar), wel tamelijk vaak verkeersovertredingen begaan misschien (432 keer) en afval dumpen (63 keer in 3-5 jaar). Maar dan zou je er allerlei landelijke statistieken naast moeten leggen. ’t Is dat het carnaval is, anders zou je denken dat het een 1 april boodschap is? Wat mij wel interesseerde zijn de cijfers over ambtenaren die wel of niet binnen hun eigen gemeente wonen en werken. Grave schijnt 104 ambtenaren in dienst te hebben waarvan er 68 buiten de gemeente wonen (=65%). Inclusief de burgemeester en de gemeentesecretaris. Burgemeester en gemeentesecretaris ben je 24 uur per dag (net als de voorzitter van de wijkraad die nota bene verplicht strikt binnen de eigen wijk moet wonen en dat is niet voor niets om voeling te hebben en houden met de medeburger). Een gemeenteraad zou daar ’s op moeten letten bij de aanstelling van deze functionarissen. Vooropgesteld dat er hopelijk voldoende potentieel is in de gemeente om goede bestuurders te leveren.

Dus, leg het persbericht als een grote grap naast je neer beste Gravenaren, nou ja, wildplassen en verkeersovertredingen ietsje minder begaan misschien? In elk geval is Grave, naast Alkmaar de fijnste stad waar ik tot nu toe mocht wonen! Gewoon als toerist naar onze veilige stad komen, toiletten genoeg! Aan voldoende  parkeerplaatsen werkt men heb ik gehoord en de opslag van afval wordt ook geregeld hopen wij.

 Hester Kruizinga-Wijkraad Binnenstad Grave