Categorieën
Nieuws

Visio – herontwikkeling

In de maand december 2014 hebben  vijf thematische sessies plaatsgevonden in verband met de voorbereiding van een visie voor de herontwikkeling van het westelijk deel van het Visioterrein in Grave.

Drie scenario’s voor herontwikkeling

De ideeën die tijdens de verschillende sessies zijn aangedragen zijn inmiddels gewogen en hebben een bijdrage geleverd aan drie mogelijke scenario’s. Deze scenario’s (Vestingpark, Stadspark en Raampark) zijn op posterformaat uitgevoerd en van een toelichting voorzien. Deze treft u bijgaand als pdf-bestanden aan. Het is overigens nadrukkelijk niet zo dat de scenario’s concrete eindbeelden vormen. Op dit moment gaat het evenmin om het maken van een keuze voor één van de scenario’s. Het zijn instrumenten – net als bij de thematische sessies – om (verdere) ideevorming en uitwisseling van gedachten op gang te krijgen gericht op het maken van nadere keuzes.

Participatie

De komende weken wordt iedereen de gelegenheid geboden om schriftelijk op de scenario’s te reageren. Meer informatie daarover vindt u vanaf dinsdag 10 februari a.s. op de website van de gemeente Grave.

Op dinsdag 24 februari vindt in de ontvangsthal van de hoofdingang van Visio (Sint-Elisabethstraat 4) een informatieavond plaats, aanvang daarvan is 19.30 uur.

Voor meer informatie

 

Scenario_Stadspark

Scenario_Vestingpark

Scenario_Raampark