Categorieën
Volg de gemeente

werkgroep Volg de Gemeente, inleiding

 

Oproep

Wie kunnen deel uitmaken van deze themagroep

 

Al diegenen die belangstelling hebben voor het besturen van deze gemeente en in het bijzonder voor zaken die betrekking hebben op de binnenstad van Grave

 

Als u daar bij hoort en er ook wat tijd aan wilt besteden kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@wijkraadbinnenstadgrave.nl met als onderwerp: themagroep Volg de gemeente en als inhoud uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

 

Toelichting

Aanleiding

 

Een belangrijke taak van de wijkraad is het onderhouden van de communicatie tussen bewoners en gemeente. Voor een goede communicatie is het gewenst dat je elkaar kent. En hoe leer je elkaar kennen? Door elkaar te volgen. En dat is dus de eerste activiteit van de themagroep gemeentezaken. Uit dat volgen kunnen zaken naar voren komen waar wij ons als burger wat meer willen bemoeien of waar de gemeente vraagt om inbreng vanuit de burgers. Dat kunnen kleine zaken zijn, zoals een tijdelijke afsluiting van een straat maar ook grote als de ontwikkeling van het Visioterrein. Het kan variëren van alleen worden geïnformeerd tot het meedenken over hetgeen er met het Visioterrein zou moeten gebeuren. Voor sommige onderwerpen met een lange adem kan een  afzonderlijke themagroep worden ingesteld.

 Waarmee beginnen we?

Met de gemeente letterlijk te volgen. Gelukkig laat de gemeente sporen na die het volgen makkelijk maken. Allereerst is er de website van de gemeente. Als het goed is en je er de weg weet kun je alles wat openbaar is daarop vinden. Vervolgens is er de gemeentelijke informatiepagina in de Maasdriehoek. Ook uit andere dag- en weekbladen is informatie te halen.

Op de website van de wijkraad zal wekelijks in het weekend de gemeentelijke agenda voor de komende week worden geplaatst en een overzicht van belangrijk geachte punten.

Direct volgen doen we door commissie- en raadvergaderingen  bij te wonen. Daarvoor moet je weer kennisnemen van de vergaderstukken. Om het wat makkelijker te maken zal eveneens wekelijks op de website een aantal links worden geplaatst naar voor de binnenstad interessante stukken. En zo komt van  het een het ander.

Wat doen we met die informatie?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de inhoud. Wanneer het voor de bewoners van de binnenstad van direct belang is zullen we die informatie via de website van de wijkraad en eventueel andere media doorgeven.

Als er aanleiding toe bestaat kunnen we een bespreking over dat onderwerp beleggen. Het resultaat van zo’n bespreking kunnen we weer aan de gemeente sturen of het kan u helpen bij de discussie in uw eigen partij.

Waar gewenst zullen leden van de themagroep deel uitmaken van gemeentelijke werk- of klankbordgroepen en dergelijke.

Een andere mogelijkheid is deelnemen aan beraadslagingen in commissievergaderingen. Dat kan nu ook al, maar in de praktijk wordt alleen gebruik gemaakt van het inspreekrecht en dat is maar beperkt.

Overigens geldt ook hier dat van het een het ander komt.

Doen we iets niet?

Jazeker! We bemoeien ons niet met de politieke kanten. We benaderen de gehele raad en niet afzonderlijke fracties of leden. Als een enkel raadslid een vraag stelt krijgt de hele raad antwoord. Als er binnen de themagroep verschillende meningen bestaan worden die allemaal doorgegeven. De wijkraad maakt geen keuzes en neemt geen besluiten. Niets weerhoudt natuurlijk uzelf om in uw eigen partij zaken aan de orde te stellen die in de themagroep zijn behandeld. Integendeel, hoe meer bewoners van de binnenstad zich actief in de politiek gaan bewegen des te beter.

 Slotwoord

Eigenlijk past hier geen slotwoord want het bovenstaande is niet meer dan een aan om u een idee te geven in de hoop dat het u ook op ideeën brengt. Samen kunnen we er dan ook iets zinnigs van maken en dat kan ook nog leuk zijn.