november 2012 archive

Een fietsenrek is een rek voor fietsen waar fietsen in kunnen of tanden missen ..soms

Kort geleden diende de Wijkraad Binnenstad een verzoek in bij de gemeente om twee extra fietsenrekken te plaatsen in de binnenstad. Ter hoogte van Rogstraat 3 en Brugstraat 8. Motivatie van de wijkraad is dat er met de recente komst van nieuwe (horeca)ondernemers te weinig plaatsen zijn om fietsen te plaatsen. Met regelmaat staan de …

Continue reading

Van papen en hoeren. Van ridders en boeren.

Het “Paraplubestemmingsplan Seksinrichtingen” voor de gemeente Grave (agendapunt van de commissievergadering op 4 december 2012). In het ontwerp staat dat er geen “seksinrichtingen”in Grave zijn. Een aantal vragen; wat zijn dat voor “inrichtingen”? Is onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan? Door wie en vooral hoe is dat onderzoek dan gedaan? Een inrichting is …

Continue reading

De helden van de Binnenstad!

Helden van de Binnenstad

Onroerende Zaak Belasting (ingezonden)

Onroerende Zaak Belasting stijgt 8,84% !

Het presidium heeft gesproken

Na onze brief aan het presidium en de oproep aan de indieners van de zienswijzen heeft vanavond -dinsdag 20 november- besloten het bestemmingsplan en met name onderdeel parkeren, door te schuiven naar de volgende vergadercyclus. Zo krijgen alle indieners van zienswijzen alsnog een kans hun visie te verduidelijken en te bespreken. Ook de aangekondigde aanbesteding …

Continue reading