Categorieën
Nieuws

Een fietsenrek is een rek voor fietsen waar fietsen in kunnen of tanden missen ..soms

Kort geleden diende de Wijkraad Binnenstad een verzoek in bij de gemeente om twee extra fietsenrekken te plaatsen in de binnenstad. Ter hoogte van Rogstraat 3 en Brugstraat 8.

Motivatie van de wijkraad is dat er met de recente komst van nieuwe (horeca)ondernemers te weinig plaatsen zijn om fietsen te plaatsen. Met regelmaat staan de trottoirs vol met fietsen, worden de karretjes tegen de gevels van de oude panden gekwakt of zelfs tegen de voordeur. Iedereen heeft er last van; eigenaars van panden klagen, burgers klagen dat uitgeweken moet worden naar de rijbaan om er langs te kunnen en burgers met een functiebeperking hebben er extra last van. Dat laatste bleek wel tijdens een wandeling van de wijkraad met Ralf Habets, ook een binnenstadbewoner. Verzoekje ingediend dus. Binnen enkele weken kwam het antwoord:  Helaas deelt de gemeente onze mening niet; er zouden genoeg fietsenrekken zijn en ……… “als er onvoldoende parkeerruimte zou zijn ……..bestaat altijd nog de mogelijkheid  ………om de fietsen op de stoep te plaatsen…………of tegen de gevel zo luidt het antwoord. Kunt u het nog volgen? De wijkraad heeft de Lokale Partij Grave gevraagd actie te ondernemen en uitleg aan de wethouder te vragen. Tevens heeft een lid van het Platform voor mensen met een functiebeperking de wethouder hierover aangesproken. Even afwachten maar met de tanden op elkaar.

Categorieën
Nieuws

Van papen en hoeren. Van ridders en boeren.

Het “Paraplubestemmingsplan Seksinrichtingen” voor de gemeente Grave (agendapunt van de commissievergadering op 4 december 2012). In het ontwerp staat dat er geen “seksinrichtingen”in Grave zijn. Een aantal vragen; wat zijn dat voor “inrichtingen”? Is onderzoek gedaan naar het al dan niet bestaan? Door wie en vooral hoe is dat onderzoek dan gedaan? Een inrichting is voor de doorsnee burger een plek waar je op eigen verzoek of tegen je wil wordt vastgehouden om ongewenst gedrag af te leren en gewenst gedrag aan te leren. (Tegen je wil kan uitsluitend met een handtekening van de burgemeester.) Bijvoorbeeld zoals vroeger bij het Arsenaal/de “Gekkenberg”? We vroegen het even na bij de gemeente wie er precies welk soort onderzoek naar heeft gedaan. Daar hebben we tot op heden geen antwoord op . . .

In het huidige bestemmingplan heerst dus een bordeelverbod. Planologisch is het momenteel niet toegestaan een seksinrichting te vestigen. En volgens de gemeente zijn er op dit moment ook geen concrete aanvragen om een rosse buurt in Grave te vestigen. Wie heeft dit dan juist nu op de agenda gezet was onze volgende vraag aan de gemeente. Daar hebben we tot op heden geen antwoord op . .

Wel hebben we zelf eens even een half uurtje gekeken op internet en op straat hoorden we dat enkele bewoners zelf ook al eens een onderzoek hebben gedaan.  . . . . .en tot geheel andere conclusies kwamen. Laten we zeggen zo’n 165 ambulante hulpverleners in plaats van een inrichting. Zal niet wetenschappelijk onderbouwd zijn geweest. Enfin, interessant agendapunt over het oudste beroep van de wereld, historisch. Benieuwd of daar in de canon van Grave iets over geschreven staat: Van papen en hoeren en ridders en boeren toch? Sinterklaas kan er de 4e december nog net van meegenieten. Een geruststelling voor de Wijkraad Binnenstad is dat in het ontwerp staat dat de binnenstad absoluut niet geschikt is voor zo’n. . . . . . . . . inrichting.

Categorieën
Nieuws

De helden van de Binnenstad!

Voor vandaag zijn ze de helden van de Binnenstad van Grave. Sinterklaas en Piet hadden het beslist niet gewaagd! Vanavond, in de regen en de kou op een simpele steiger, griezelig, volgde de bekroning op de feestverlichting in de Binnenstad; Welkom in Grave. Leuk om dit weer te zien bij het binnenrijden van ons stadje via de Brugstraat. Het heeft even geduurd maar nu hangt de hele verlichting weer, en ook nog alles gerepareerd en geplaatst door Graveon.

De Nachtwacht van Grave

Even ging het gerucht dat er vertraging was omdat men de tekst zou hebben veranderd in “Weg uit Grave”.  Overigens; De Wijkraad vroeg Sinterklaas deze week om even mee te gaan naar het stadhuis, echt waar. Gewoon om wat leuke foto’s te maken. Op het laatste moment belde Sinterklaas helaas af, hij had namelijk een vermoeden dat het om een politieke kwestie ging. En Sint was bang dat behalve de pepernoten, ook  zijn zwarte Piet zou worden uitgedeeld. Jammer hoor Sint, zulke dingen doen wij nooit in Grave. We hadden hem ook even de Mariakapel willen laten zien, maar ook dat durfde Sint niet vanwege de harde wind, zijn muts die zou afwaaien enzo. Wij denken dat hij bang was voor de politieke gevolgen voor de rest van zijn carriere in Grave. Trouwens, de Sint had nog zorgen over de Loswal zei hij. Die zou bestemd zijn voor al die grote feesten en evenementen in Grave. Maar volgens zijn ruimtelijke ordening- en rijkswaterstaat- en horecapieten is het hoogteverloop van de Maaskade tot aan het water veel te groot. Er kan volgens de Sint geen podium of tent staan of het spoelt met feestgangers en al de Maas in! Maar hij gaf wel meteen een alternatief: Gebruiken als parkeerplaats? Ach, de beste man kan ook niet weten wat er allemaal speelt hier in Grave. Ondernemers die parkeerplaatsen willen, bewoners ook. Maar eigenlijk wil niemand de Mariakapel en bijvoorbeeld de Lovendaalomgeving aantasten, is ook veel te ver van het centrum volgens de winkeliers. Wie wil nu met zijn loodzware tas vol met sinterklaaskadootjes dat hele eind lopen, stoplichten passeren, gevaarlijke weg oversteken of een monument met voeten en uitlaatgassen treden?

Gewoon schouders eronder!

Enfin, Amerigo de schimmel van Sinterklaas heeft het naar zijn zin hier. Op Wisseveld de hele dag lekker grazen. Gras genoeg daar immers dit jaar en misschien volgend jaar ook, tenzij daar parkeerplaatsen komen……….?  Nee, dit zijn dan vandaag even de mannen van stavast die hun leven wagen om de feestverlichting op te hangen!

Weet zeker dat zij in elk geval wel iets in hun schoen hebben verdiend!
(copyright) Hester Kruizinga
Categorieën
Nieuws

Onroerende Zaak Belasting (ingezonden)

De Onroerende Zaak Belasting in de gemeente Grave gaat het komende jaar stijgen met een percentage van 8,84%. Dat, met een WOZ-waarde daling van -1%. Dit is een wel forse verhoging, wanneer men bovendien beziet dat slechts in een paar omliggende gemeenten zoals Cuijk, Oss en Boxmeer sprake is van een stijging van achtereenvolgend 3,41%, 4,39% en 3,01%. In de gemeenten Mill, St. Anthonis etc. is dus geen sprake van een stijging. Wordt de OZB als melkkoe gebruikt om begrotingstekorten weg te werken? Deze stijging is niet op zijn plaats!

Daan Verwaaij

Categorieën
Nieuws

Het presidium heeft gesproken

Na onze brief aan het presidium en de oproep aan de indieners van de zienswijzen heeft vanavond -dinsdag 20 november- besloten het bestemmingsplan en met name onderdeel parkeren, door te schuiven naar de volgende vergadercyclus. Zo krijgen alle indieners van zienswijzen alsnog een kans hun visie te verduidelijken en te bespreken. Ook de aangekondigde aanbesteding van bijvoorbeeld het parkeerterrein achter de Mariakapel wordt dus opgeschort aldus het presidium. Het college van burgemeester en wethouders deelde mee zorg te dragen voor de organisatie hiervan. De komende dagen zullen alle indieners persoonlijk bericht/antwoord ontvangen van de gemeente. Laat uw kans dus niet onbenut en lever uw visie op de aan u gestuurde plannen! De wijkraad volgt alles op de voet.