december 2012 archive

Aanmeldingen bomenlijst Grave ontbreken !

Heeft u één of meerdere bomen aangemeld voor de ‘Lijst waardevolle bomen?’ De Wijkraad Binnenstad adviseert u dringend om zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 18 december 2012 op het stadhuis de aanmeldingen/tekeningen te gaan bekijken. Al in 2008 is via de website van de gemeente een oproep gedaan aan de burgers van Grave …

Continue reading

Mariakapel en Lovendaal van de baan

Met een motie -gesteund door alle fracties- is besloten dat parkeren naast de Mariakapel en aan de Lovendaal van de baan is. Nog even werd geprobeerd de bal over het besluit daar blik neer te zetten te ‘parkeren’ bij de wethouder. Sommige raadsleden zouden slechts ‘schoorvoetend’ hebben ingestemd met zo’n plan. Het antwoord van de …

Continue reading

Hondenpoep-verordening

Hondenpoep verordening-The never ending story

Extra Raadsvergadering maandag 3 december 2012

Maandag 3 december 2012 om 19.30 vindt een openbare extra raadsvergadering plaats in het stadhuis van Grave. Agendapunt 5 inzake de Mariakapel heeft natuurlijk ieders aandacht. De fracties Trots, VPGrave en Keerpunt 2010 dienen een initiatiefvoorstel in inzake de Mariakapel. Agenda: 1.Opening en trekking stemmingscijfer 2.Vaststellen agenda 3.Vragen 4.Algemeen Spreekrecht (dient 48 uur van tevoren …

Continue reading

Canon van Grave

Vanmiddag is onder grote belangstelling het eerste exemplaar van de canon van Grave overhandigd aan onze burgemeester Mw. Haasjes. canon van Grave 2012 Verschillende sprekers in het Graafs museum hielden de spanning er even in voordat leden van het cloveniersgilde met het Kanon ( met een K dus) een schot losten als formeel startschot voor …

Continue reading