Categorieën
Nieuws

Aanmeldingen bomenlijst Grave ontbreken !

Heeft u één of meerdere bomen aangemeld voor de ‘Lijst waardevolle bomen?’ De Wijkraad Binnenstad adviseert u dringend om zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór 18 december 2012 op het stadhuis de aanmeldingen/tekeningen te gaan bekijken. Al in 2008 is via de website van de gemeente een oproep gedaan aan de burgers van Grave om de lijst met waardevolle bomen eventueel aan te vullen. Gebleken is ons vorige week dat in elk geval een aantal bomen die wel zijn aangemeld, niet op de huidige tekeningen/stukken voorkomen die vorige week als vergaderstuk aan de commissie Ruimte en gemeenteraad zijn gestuurd. Bovendien is de lijst met omschrijvingen -zoals in 2008 gepresenteerd-  niet bij de stukken gevoegd. Ook de verantwoording over de behandeling van sommige van de nadien ingediende zienswijzen/aanmeldingen lijken te ontbreken. Hiermee is een aantal indieners in feite al een mogelijkheid om van spreekrecht gebruik te maken tijdens de vergadering commissie Ruimte van 4 december ontnomen.

Dinsdag 18 december is die bomenlijst een agendapunt tijdens de raadsvergadering. Inmiddels hebben wij gevraagd om de lijst met omschrijvingen. Immers, al in 2008 werd gesteld dat het een lijst was, voor ieder ter inzage. Deze behoort bijgewerkt en up to date te zijn. Mist u “uw” boom/aanmelding? Kent u iemand die een aanmelding mist? Geef het door aan de Wijkraad Binnenstad! Wij hebben de gemeenteraad en college inmiddels op de hoogte gebracht.

Categorieën
Nieuws

Mariakapel en Lovendaal van de baan

Met een motie -gesteund door alle fracties- is besloten dat parkeren naast de Mariakapel en aan de Lovendaal van de baan is. Nog even werd geprobeerd de bal over het besluit daar blik neer te zetten te ‘parkeren’ bij de wethouder. Sommige raadsleden zouden slechts ‘schoorvoetend’ hebben ingestemd met zo’n plan. Het antwoord van de wethouder was helder en eerlijk gezegd ook geheel correct; “U heeft niet schoorvoetend ingestemd, u heeft gewoon ingestemd”. Ook werd duidelijk in het verloop van de avond, dat zowel de burgers als de raadsleden zich hebben laten misleiden doordat de Mariakapel en Lovendaal pas als laatste mogelijkheid werden genoemd in de parkeernota. Dat kan dus maar zo veranderen weten we nu. De VVD-fractie bracht nog even naar voren dat ze bekend staat om vasthoudendheid aan eerder genomen besluiten. Dat moeten we onthouden maar. Maar onderzoek naar de alternatieven als Lepoutre, Stoof en Arnoud van Gelderweg ziet de VVD-fractie wel zitten. Nog even wilde Keerpunt de uitdrukkelijke excuses van de wethouder over zo werd gezegd, “zijn slechte plan en uitlatingen in de Gelderlander”. Dat werd toch niet echt serieus genomen door de overige fracties want ook Keerpunt2010  stemde ooit in met het voorstel, stel je voor zo’n slecht voorstel. Kortom, de samenleving reageerde en de gemeenteraad moest terugkomen op het besluit en dat viel sommigen wat zwaar. Zo zie je, wat vereende krachten, betrokken burgers kunnen bereiken! Proficiat! We blijven de ontwikkelingen rond het parkeren volgen.

Categorieën
Nieuws

Hondenpoep-verordening

Er is weer ‘s stront aan de knikker. The never ending story. Ergens in de begroting 2013 las de wijkraad het onzalige idee om de gratis hondenpoepzakjes af te schaffen. Zou een besparing zijn. Een praatje hier en daar leert ons dat er in werkelijkheid ook nog iets anders speelt. In 2008 bestelde de gemeente Grave bij ‘iemand’ 4000 verpakkingen van 22 zakjes.

Opperdepoep

Op die verpakking is een blije hond te zien en het zijn biologisch afbreekbare zakjes. Niet geschikt om je boterham in te bewaren staat er ook op. Maar nu kan die ‘iemand’die zakjes niet meer leveren, ze bestaan niet meer volgens hem. Op 1 december zijn de zakjes dus al opperdepoep! Om te beginnen is dat al 1 maand te vroeg dus want de begroting start op 1 januari 2013 volgens mij? Wordt er dus meer gepoept dan begroot voor 2012? En moet de raad niet eerst een besluit nemen over het Graafs PoepBeleid? Een beetje hond poept twee keer per dag dus met 1 verpakking van  22 zakjes doet Pluto 11 dagen. Waar gaat het eigenlijk over? 1000 verpakkingen per jaar dus blijkt uit de cijfers.

In de dierenwinkel zijn ze bijna op nu, maar in de verordening van de gemeente staat dat je ze ook op het stadhuis kunt afhalen, proberen dan maar. Diezelfde verordening stelt dat elke hondenbezitter en ‘hondenuitlater ‘verplicht is om binnen de bebouwde kom een opruimmiddel bij zich te dragen. Niet alleen als je een hond uitlaat dus, het bezit van een hond is al genoeg om altijd met een poepzak op zak te moeten lopen? Dan hebben we -dat moet gezegd- wel een honden-uitren-plaats waar je vrij mag poepen en het mag laten liggen. Je ziet daar dus ook veel mensen met lieslaarzen aan. Tegenwoordig hebben de meeste gemeenten een beleid dat elke hond ‘zijn eigen broek moet kunnen ophouden’. Dat wil zeggen, Fikkie betaalt via de hondenbelasting een soort afvalstoffenheffing. Afschaffen die ‘gratis’ zakjes? Ik verzeker u dat Handhaving een zware dobber krijgt aan de conflicten, bezwaren, brieven, en ook klachten van gemeenteambtenaren die de poep om de oren vliegt met bladblazen enzo. Dan wordt het pas echt poepieduur. Met afschaffing van de gratis zakjes wordt een verkeerde stap genomen. Die stap met je zondagse schoen in de poep op de stoep in de binnenstad.

Categorieën
Nieuws

Extra Raadsvergadering maandag 3 december 2012

Maandag 3 december 2012 om 19.30 vindt een openbare extra raadsvergadering plaats in het stadhuis van Grave. Agendapunt 5 inzake de Mariakapel heeft natuurlijk ieders aandacht. De fracties Trots, VPGrave en Keerpunt 2010 dienen een initiatiefvoorstel in inzake de Mariakapel.

Agenda:

1.Opening en trekking stemmingscijfer

2.Vaststellen agenda

3.Vragen

4.Algemeen Spreekrecht (dient 48 uur van tevoren te worden aangevraagd bij de raadsgriffier. Gezien de korte voorbereidingstijd/vooraankondiging is het ons onduidelijk of nog spreekrecht kan worden aangevraagd. Vraag het evt. na bij de griffier de heer J. Roelofs.

5.Het besluit van de raad van 24/31 mei 2011 m.b.t. parkeren Mariakapel te herzien.

6.Sluiting

Categorieën
Nieuws

Canon van Grave

Vanmiddag is onder grote belangstelling het eerste exemplaar van de canon van Grave overhandigd aan onze burgemeester Mw. Haasjes.

canon van Grave 2012

Verschillende sprekers in het Graafs museum hielden de spanning er even in voordat leden van het cloveniersgilde met het Kanon ( met een K dus) een schot losten als formeel startschot voor de publicatie van het Canon.

Het is een geweldig boek, van zeer grote kwaliteit! Echt een must voor alle Gravenaren! In overzichtelijke ‘vensters’is de hele historie van onze stad te lezen en te bekijken ook door de mooie illustraties.

 

De Graafse pers . . .

De Wijkraad Binnenstad Grave vroeg Mevrouw Dr. L. van Lieshout een eerste exemplaar te signeren. We zijn er trots op, mevrouw Van Lieshout heeft een enorme bijdrage geleverd aan het ontstaan van dit boek, met een streven naar perfectionisme gemaakt. Onze canon is te koop in het Graafs Museum en de boekwinkel in de Rogstraat. Echt meteen aanschaffen en…………….een geweldig mooi kado voor de Sinterklaas en Kerst!