Categorieën
Nieuws

16 mei motie vrachtverkeer N321 in gemeenteraad

Dinsdag 16 mei komt een in de vorige raadsvergadering al ingediende motie over het terugdringen van het vrachtverkeer op de N321 dan toch in behandeling. Voor meer informatie zie dit knipsel uit de Gelderlander van 9 mei.

Categorieën
Nieuws

Speeltuin St. Jorisstraat, gesprek 5 april

Kinderen denken mee over “hun speeltuintje”,
eerst in de speeltuin van de St Jorisstraat en daarna verder in de bieb.

Ideeën genoeg!

De wensen: wat scoort hoog?

– “Houten speelschip” (kan in de plaats van het huisje met glijbaan)

– Trampoline

– Waterpomp

– Parcours, zoals bij de Raamdonk

– Een hogere glijbaan

Wat moet blijven?

– Schommels, maar die moeten dan wel vernieuwd worden.

– Wipwap

Wat kan beter?

– Zorgen dat het zand niet allemaal het pad rond het speeltuintje komt.

– Katten poepen in het zand; dat is vies, vooral in de zandbak!

– De wip-kip en de wipwap staan onder een boom waardoor ze altijd vies zijn

– De wipwap moet gesmeerd worden; hij doet het niet goed.

– Rond het speeltuintje kan een verkeerparcours gemaakt worden om te steppen, te skaten en te fietsen

– De banken en de tafels moeten worden opgeknapt. Ze zijn vies en helemaal verzakt.

Wat kan weg?

– Zandbak; er is dan toch nog genoeg zand over om in te spelen.

– Wip-kip

Vervolg:

  1. Gemeente gaat uitwerken, maakt ontwerp en legt dit dan aan de kinderen voor.
  2. Dingen die dringen vervangen of opgeknapt moeten worden (vanwege gevaar) worden snel opgepakt. De rest komt later aan de beurt.
  3. Als wijkraad subsidie aanvraagt en er zijn een paar vaders of moeders die mee willen helpen kunnen sommige dingen wellicht sneller.
Categorieën
Nieuws

Extra trap op de Kat

De titel van dit bericht geeft aanleiding tot misverstanden over mistoestanden. Het tegendeel is het geval. De extra hoofdletter geeft het bal te kennen. Het gaat over de Kat, in vroeger tijden “col de fou” genoemd. Die is tegenwoordig toegankelijk. Als je eenmaal boven bent heb je vandaar een prachtig uitzicht over de stad. In dat “als je eenmaal boven bent” zit het venijn. De Kat was eenmaal een onderdeel van de vestingwerken en het was juist de bedoeling dat je daar niet overheen kon komen.

Aan de kant van de Elisbethstraat is daarom een trap gemaakt. Aan de andere kant is een helling vergelijkbaar met de Alpe d’Huez. Niet echt uitnodigend om op of af te gaan.

Van ambtelijke zijde heeft de wijkraad nu informatie gekregen over een plan ook aan de kant van het parkeerterrein een trap te maken. Natuurlijk willen we u dit plan ook met u delen, zoals dat tegenwoordig heet. U vindt het hier Grave Extra trap Kat 19-10-2016

Alvorens de trap kan worden aangelegd moet er nog een uitgebreide vergunningsprocedure worden doorlopen. De vestingwal is een rijksmonument. Er kan ook nog niet formeel worden gereageerd. Dat kan pas als de ontwerpvergunning wordt gepubliceerd.

Wel kunnen we natuurlijk onze vreugde er over uitspreken dat we voordat een besluit wordt genomen al kennis kunnen nemen van dit plan.

Categorieën
Nieuws

Presentatie Raad van Inspiratie 30 januari

Van de Raad van Inspiratie is een uitnodiging ontvangen voor een presentatie op:

30 januari 2017 19:30 uur in de grote zaal van Catharinahof

Hieronder volgt de hele uitnodiging. Daaruit blijkt dat alle inwoners van Grave welkom zijn.

Geachte heer, mevrouw,

Weet u het nog? In november 2015 was er een inspiratieavond over Historisch Grave in Het Arsenaal. Een grote groep Gravenaren luisterde en praatte mee over het vormgeven van Historisch Grave. Tijdens die avond werd ook het idee gelanceerd om een Raad van Inspiratie op te richten. Die Raad is in 2016 opgericht en  kreeg als opdracht mee een groot, gedurfd doel te formuleren om Historisch Grave op de kaart te zetten. Na een aantal intensieve bijeenkomsten heeft de Raad van Inspiratie in december 2016 het gedurfde doel en de ideeën hoe dit vorm moet gaan krijgen, gepresenteerd aan de gemeenteraad. Nu willen we graag onze ideeën met alle inwoners van Grave delen, vandaar dat we u van harte uitnodigen voor een presentatie op maandag 30 januari a.s.

Het programma zal er als volgt uitzien:

Avondvoorzitter: Erik Jansen

  • Opening: Jeroen Joon wethouder Recreatie en Toerisme
  • Presentatie Raad van Inspiratie door Quirijn van de Berk en Babs Jasper
  • Presentatie Historisch Grave en verbinding met  Raad van Inspiratie  door Karin Komdeur, projectmanager Historisch Grave
  • Vragenronde

Korte pauze

  • Concretiseren van de plannen

Afsluiting rond 21.30 uur.

Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief 5 is verschenen

Het heeft wat langer geduurd, maar nu krijgt u ook wat. Degenen van wie het mailadres bij de wijkraad bekend is krijgen de nieuwsbrief toegezonden. Via onderstaande mail is hij ook te downloaden en hij kan bij de bibliotheek worden ingezien.

Veel plezier ermee!

NIEUWSBRIEF 5