Categorieën
Nieuws

Protesten Stadhouderslaan groeien !

De Wijkraad Binnenstad beloofde ook de actievoerders te steunen in hun steven om het parkeren aan de Stadhouderslaan van de baan te krijgen. Kinderen hun speelruimte afnemen is natuurlijk not done! Onderstaand de Nieuwsbrief zoals die vandaag door het actiecomite tegen het parkeren aan de Stadhouderslaan is verspreid;

Nieuwsbrief Parkeren de Mars, nummer 3     –  Protesten groeien.                                                                                    

 Op 22 april werd voor de tweede keer in 2 weken op het stadhuis gedemonstreerd tegen het plan om  in de Mars ruim 100 parkeerplaatsen te realiseren. De publieke tribune was te klein en de emoties liepen soms hoog op. De fractie van Keerpunt 2010 diende een verzoek in om het onderwerp Parkeren in de Mars te bespreken. VP Grave steunde dat voorstel. Maar bij VVD,  CDA, Lokale Partij Grave en Trots was het aan dovemans oren gericht. De VVD vond zelfs dat de raad politieke moed moest tonen en geen boodschap moest hebben aan protesterende burgers en kinderen.

Theo Reijnen van TROTS  suste de gemoederen; hij stelde dat om in de Mars parkeerplaatsen te kunnen realiseren, de wethouder naar de raad moet voor een bestemmingswijziging en dat er dan alle gelegenheid is om bezwaar te maken. De wethouder sprak hem dat niet tegen.  Ondertussen krijgen we steeds meer steunreacties. Het zijn er al vele honderden. We trekken samen op met de wijkraad en de scholen. Ook andere wijkraden hebben steun toegezegd.

 Waar ging het ook weer om? Het speel- en sportterrein van de kinderen van de wijk en de scholen moet plaatsmaken voor het autoblik van de stadhuis ambtenaren.  De gemeente vindt dat de ambtenaren niet meer dan zeven minuten mogen lopen vanaf de auto naar hun werk. In het Stoofpark en achter cafetaria “Le Poutre” kunnen, zonder kinderen lastig te vallen, parkeerplaatsen worden aangelegd. Is ook niet meer dan zeven minuten lopen. Dat vinden de wethouder en een meerderheid van de raad (VVD, CDA, LPG) te ver. De kinderen eruit, de auto’s  erin. Groen moet plaatsmaken voor stenen en blik.

 Hoe verder? Volg het en laat u horen. We blijven ons tot het uiterste verzetten tegen dit onzalige plan. Er komen nieuwe acties. Ook bij de Pinksterfeesten zullen we van ons laten horen. Van de wethouder horen we helemaal niets. Hij legt niet eens uit hoe de procedure vanuit de gemeente gaat lopen. Naast acties gaan we aan de raad  een brief schrijven waarin we onze zienswijze uitvoerig uit de doeken zullen doen.  Er zijn prima alternatieven; daarover willen we met de raad en de wethouder praten. We houden u op de hoogte.

Geef uw mening via mail en/of volg ons op Facebook: de.mars.grave@gmail.com   en/of   facebook.com/parkeren.demars

 Deze nieuwsbrief verschijnt ook in social media en wordt zo vaak als nodig huis aan huis verspreid in de Mars, Blauwe Dorp, naar de ouders van de leerlingen; naar de pers, de raad, B&W.

Categorieën
Nieuws

Woensdag 24 april geen wijkraadvergadering!

Woensdag 24 april géén wijkraadvergadering!

Overvolle agenda’s, talloze vergaderingen in het stadhuis, een studiedag, twee burgerinitiatieven, muren die op instorten staan, bomen die omwaaien, (niet)parkeren op de Stadhouderslaan. ‘Bekaf’ worden we ervan en daarom . . . woensdagavond de 24e april bij hoge uitzondering GEEN openbare vergadering van de Wijkraad Binnenstad. Zijn er zaken zijn die niet kunnen wachten, bel of mail ons en dan vinden we een manier om u te helpen. Tel.: 0486-436652 Woensdag 29 mei om 20.00 uur weer vergadering aan de Brugstraat 10A.

Categorieën
Nieuws

Domme enquete

Alle Gravenaren ontvingen deze week een enqueteformulier over de weekmarkt. De opzet van die enquete is zo ontzettend slecht dat ik in de pen ben geklommen en een brief schreef naar het college en de raad. Onderstaand de tekst:

Aan het College van Burgemeester en wethouders, Arnoud van Gelderweg 71, Postbus 7, 5360 AA Grave

Betreft: Validiteit Enquête Weekmarkt,   Kopie:  Veiligheidsbureau, Gemeenteraad

Grave, 19 april 2013

Geacht College,

Vorige week ontving ik een enquêteformulier met vragen over de toekomst van de weekmarkt gericht aan de Wijkraad Binnenstad. Dat is niet zo onlogisch omdat ik voorzitter ben van die wijkraad. Deze week ontving ik wederom eenzelfde formulier; dit keer gericht “aan de bewoner van dit pand”, dat is ook niet onlogisch omdat ik hier woon.  

Ik moet u er helaas op wijzen dat uw onderzoekje onder de bevolking van Grave beslist niet valide is.  

Door de opzet van de enquête is het kinderlijk eenvoudig voor elke burger om bijvoorbeeld 1 formulier  laten we zeggen 100 keer te kopiëren en vervolgens stukje bij beetje in te leveren bij de gemeente (dit laatste mag namelijk volgens de begeleidende brief). Er zullen ongetwijfeld grapjassen zijn die dit voornemen hebben. De enquête is absoluut fraudegevoelig en daardoor waardeloos omdat het onderzoek niet valide is.  

Slechts wanneer u inwoners digitaal (met hun DigiD-code) of persoonlijk per volledig adres laat reageren en dit goed controleert is de uitkomst valide.  

De conclusie moet dan ook bij voorbaat zijn dat de gegevens die u nu zult ontvangen niet gebruikt en/of meegewogen kunnen worden voor de uitkomst van dit onderzoek. Doet u dit toch dan zal de betrouwbaarheidskwestie altijd onderwerp van gesprek blijven en terecht. 

Hoogachtend,

H. Kruizinga, Wijkraad Binnenstad Grave

Categorieën
Nieuws

Extra Raadsvergadering maandag 22e + vast Parkeren Lunette

Extra Raadsvergadering en Parkeren op de Lunette

Voor het spreekrecht inzake het Bestemmingsplan Buitengebied Grave hebben zich in de commissie Ruimte van 15 april jl. veel indieners van zienswijzen aangemeld, te veel gezien de beschikbare tijd. Daarom wordt de commissievergadering Ruimte aanstaande vrijdagavond 19 april om 19.30 uur voortgezet in het stadhuis! Daarnaast is er een te volle agenda voor de reguliere raadsvergadering op 23 april. O.a. om die reden heeft het presidium besloten de raadsvergadering in tweeën te delen. De planning ziet er dus zo uit:

Vrijdag 19 april – 19.30 uur Vergadering Commissie Ruimte (met spreekrecht Bestemmingsplan Buitengebied))

Maandag 22 april – 19.30 uur Openbare raadsvergadering (Let op: o.a. Het Burgerinitiatief Binnenhof ! )

Dinsdag 23 april – 19.30 uur Voortzetting Openbare raadsvergadering (Let op: mogelijk voortzetting o.a. Het Burgerinitiatief Binnenhof !)

PARKEREN LUNETTE : Donderdagavond 18 april wordt de helft van het parkeerterrein aan de Lunette vast opengesteld voor verkeer! Dat wil zeggen: 37 parkeerplaatsen blauwe zone en 12 parkeerplaatsen vrij parkeren. Volgende week gaan de werkzaamheden verder op de Lunette. Maar de weekmarkt kan zoals de berichten thans zijn, op vrijdag 26 april weer gehouden worden op de Lunette.

Categorieën
Nieuws

Eerste Communie St. Elisabethkerk in Grave

Zondag 14 april ontvingen 15 kinderen uit Grave hun eerste communie in de Elisabethkerk. Een feestelijke gebeurtenis en de kerk was daarom goed gevuld en mooi versierd.  Klara, Rick, Nynke, Meinke, Ilse, Jesmain, Kris, Fien, Esmee, Aemke, Amie, Yunnah, Teun, Julle en Eva mochten voor de eerste keer volledig deelnemen aan de eucharistie. De inwijding of initiatie in het katholieke christelijke geloof bestaat uit drie stappen; de doop, de 1e communie en het vormsel. Overigens, in een Amerikaans bisdom in Zuid-Dakota is die volgorde sinds 2012 gewijzigd, namelijk eerst de doop, dan het vormsel en daarna pas de 1ecommunie. De toenmalige Paus Benedictus verklaarde desgevraagd zelf blij te zijn met deze wijziging. De gedachtengang hierachter is dat men hiermee de nadruk wil leggen op de eucharistie “als de voltooiing van de sacramentele initiatie”en het vormsel “als de bezegeling en de voltooiing van het doopsel”. Verschillende bisschoppen in Dakota gaven hun goedkeuring voor deze opvatting en mogelijk volgen er meer. In Nederland komt het volgens mij nog niet voor. Er was duidelijk goed geoefend voor deze eucharistieviering; de kinderen zaten er ondanks een zekere opgewekte spanning relaxed bij. Voor sommigen was een taak:  een welkomstwoord, een gebed en het voorbereiden van de tafel.

Na de communie en de viering in de Elisabethkerk wacht de kinderen thuis vast een mooi feest met familie en vrienden en wie weet een kadootje. In ieder geval schitterend weer!

En over een jaar of twee zien we de kinderen weer terug in de Elisabethkerk misschien. Of eerder. Of beter gezegd vaker? Fijne dag allemaal!